do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 13.08.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Waloryzacja emerytur i rent w 2021 r.

27 lipca 2020 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego ustanowienie wskaźnika waloryzacji na rok 2021 na poziomie ustawowego minimum, które wynosi 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r. Szacuje się, że emerytury efektywnie wzrosną o 3,84 proc., a koszt waloryzacji wyniesie 9,6 mld złotych.

ZPP popiera propozycję ustanowienia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2021 r. na poziomie ustawowego minimum. Natomiast, związek jest gotowy przyjąć wyższy wskaźnik waloryzacji pod warunkiem, że zostaną podjęte środki mające na celu reformę systemu emerytalnego.

ZPP postuluje rewizję dotychczasowych punktowych działań w zakresie zwiększenia wysokości realnych świadczeń emerytalnych poprzez rewizję trzynastej czy czternastej emerytur na rzecz ustanowienia poziomu minimalnej emerytury w oparciu o pewien procent średniego wynagrodzenia. Związek przypomina, że koszt wypłaty trzynastki i czternastki dla 9,8 mln osób uprawnionych do świadczeń wyniesie ok. 24 mld złotych. Zatem przewyższa on ponad dwukrotnie koszt waloryzacji emerytur. W związku z tym apelujemy o przyjęcie systemowych rozwiązań pozwalających na zniwelowanie problemu niskich emerytur w Polsce.

W dłuższym okresie ZPP postuluje wprowadzenie emerytury obywatelskiej, która była i pozostaje elementem szeregu opracowań ZPP. Jest to koncepcja zakładająca powszechne emerytury i renty gwarantowane przez państwo i tworząca prosty system zaopatrzeniowy. Państwo, jako reprezentant wszystkich, powinno zapewnić świadczenia na minimalnym, ale uczciwym poziomie. Świadczenia emerytalne czy rentowe powinny równać się kwocie odpowiadającej minimum socjalnemu. Wówczas możliwa będzie likwidacja skomplikowanego systemu ubezpieczeń społecznych z czterema składkami i wysokimi kosztami pracy, co posłuży częściowej reformie finansów publicznych. Wysokość świadczenia gwarantowanego przez państwo, powiązanego z kosztami minimum socjalnego, będzie przewyższać obecnie gwarantowane świadczenie z systemu powszechnego, które plasuje się na poziomie połowy płacy minimalnej.

Kontrakt emerytalny jest jednym z ważniejszych kontraktów, jakie państwo zawiera z obywatelem. Czynniki demograficzne będą jednak stanowić ogromne wyzwanie dla systemu emerytalnego i świadczeń socjalnych. Zgodnie z danymi Eurostatu, w ciągu najbliższej dekady populacja Polski zmniejszy się o prawie milion osób, a do 2050 r. spadnie o kolejne 2,8 mln. Eurostat przewiduje również, że wskaźnik obciążenia geograficznego, pokazujący stosunek liczby osób w wieku 65 lat i starszych do liczby osób w wieku produkcyjnym (od 15 do 64 lat), wzrośnie z 27,5 proc. w 2020 r. do 52,2 proc. w 2050 r. Mając na uwadze powyższe kwestie, ZPP apeluje o myślenie o sprawach dotyczących systemu emerytalnego w perspektywie dłuższej niż kadencyjna.

Źródło: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Tarcza antykryzysowa 2.0 – co się zmieniło w zakresie pomocy dla pracodawców (PDF)

Publikacja zawiera opis zmian w zakresie prawa pracy i ZUS wprowadzonych przez tarczę antykryzysową 2.0, która obowiązuje od 18 kwietnia 2020 r. Przedstawia m.in. zmienione zasady pomocy państwa w zakresie zwolnienia ze składek ZUS dla przedsiębiorców, nowe warunki przyznawania świadczenia postojowego oraz zasady przeprowadzania szkoleń bhp w czasie epidemii koronawirusa. Ebook zawiera liczne przykłady, wzory dokumentów i przydatną tabelę z wykazem zmian wprowadzonych przez tarczę antykryzysową 2.0.

Kup już za: 19.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK