do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 11.08.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Zasady udzielania zaległego urlopu wypoczynkowego po zmianach

Od 24 czerwca 2020 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych. Pracodawca może udzielić urlopu w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, w wymiarze do 30 dni urlopu.

Od 24 czerwca 2020 r. wprowadzono odmienne zasady udzielania zaległego urlopu wypoczynkowego w czasie epidemii koronawirusa (art. 15gc ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dalej: ustawa o COVID-19). Zgodnie z tą regulacją w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.

Ważne

Pracodawca może bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów udzielić mu w terminie przez siebie wskazanym urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w poprzednich latach kalendarzowych.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż wprawdzie przepis wprowadza uprawnienie dla pracodawcy do jednostronnego decydowania o terminie wykorzystania przez pracownika zaległego urlopu wypoczynkowego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie uchyla regulacji art. 168 Kodeksu pracy nakładającej obowiązek udzielenia pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Tak więc wydając pracownikowi polecenie wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego, pracodawca powinien tak określić termin wykorzystania tego urlopu, aby jego rozpoczęcie przypadało przed 30 września.

Ponadto, bez zgody pracownika pracodawca może udzielić pracownikowi we wskazanym przez siebie terminie nie więcej niż 30 dni zaległego urlopu wypoczynkowego. Udzielenie pracownikowi urlopu w większym wymiarze będzie wymagało porozumienia z pracownikiem, ale tylko w zakresie wykorzystania urlopu w wymiarze powyżej 30 dni. Przy czym w takim wypadku zastosowanie znajdzie dotychczas obowiązująca zasada, tzn. w przypadku gdyby kończył się już określony przepisami termin wykorzystania tego urlopu, a pracownik odmawiałby wykorzystania urlopu zaległego, pracodawca mógłby bez zgody pracownika udzielić mu urlopu zaległego w pełnym przysługującym mu wymiarze.

Tarcza antykryzysowa 2.0 – co się zmieniło w zakresie pomocy dla pracodawców (PDF)

Publikacja zawiera opis zmian w zakresie prawa pracy i ZUS wprowadzonych przez tarczę antykryzysową 2.0, która obowiązuje od 18 kwietnia 2020 r. Przedstawia m.in. zmienione zasady pomocy państwa w zakresie zwolnienia ze składek ZUS dla przedsiębiorców, nowe warunki przyznawania świadczenia postojowego oraz zasady przeprowadzania szkoleń bhp w czasie epidemii koronawirusa. Ebook zawiera liczne przykłady, wzory dokumentów i przydatną tabelę z wykazem zmian wprowadzonych przez tarczę antykryzysową 2.0.

Kup już za: 19.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK