do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 12.08.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Od 1 września 2020 r. obrót olejem opałowym na nowych zasadach

Pierwotnie okres przejściowy w opodatkowaniu obrotu olejem opałowym miał się zakończyć 31 marca br. Od 1 kwietnia 2020 r. zarówno sprzedawców, jak i kupujących miały obowiązywać nowe regulacje. Jednak w związku z epidemią koronowirusa termin wejścia w życie nowych zasad został przesunięty na 1 września 2020 r. Dlatego od 1 września 2020 r. wszystkie transakcje olejem opałowym przeznaczonym do celów opałowych będą musiały być rejestrowane w systemie SENT, co wymaga wcześniejszej rejestracji na formularzu AKC-RU/AKC-ZU.

Ustawą z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1556) zlikwidowano obowiązek zbierania papierowych oświadczeń od nabywców oleju opałowego dla celów akcyzy. Jednocześnie w zamian wprowadzono elektroniczną rejestrację sprzedaży i odbioru tego oleju, do czego został wykorzystany system SENT. Obowiązek ten dotyczy także rejestracji miejsc zużywania tego oleju w stacjonarnych urządzeniach grzewczych i urządzeniach mobilnych.

Nowe przepisy co prawda weszły w życie 1 września 2019 r., jednak ustawodawca przewidział okres przejściowy, który kończy się 1 września 2020 r.

Nowym obowiązkiem rejestracyjnym w zakresie akcyzy zostały objęte podmioty i osoby, które dokonują obrotu olejem opałowym do celów opałowych lub zużywają ten olej w tych celach (np. ogrzewając dom). W zgłoszeniu rejestracyjnym wskazuje się m.in., w jakim charakterze będzie się występować w tym obrocie, tj. czy podmiot będzie:

● wyłącznie dokonywać sprzedaży,
● wyłącznie zużywać olej opałowy,
● dokonywać obydwu rodzajów tych czynności (zużycia i sprzedaży).

W celu właściwego rozróżnienia form działalności "olejowej" oraz praw i obowiązków związanych z każdą z nich do ustawy o akcyzie zostały wprowadzone dwie nowe definicje:

● zużywającego podmiotu olejowego (np. osoba prywatna ogrzewająca dom olejem opałowym) - ZPO (art. 2 ust. 1 pkt 22b ustawy akcyzowej),
● pośredniczącego podmiotu olejowego - PPO (art. 2 ust. 1 pkt 22e ustawy akcyzowej).

Zarówno podmiot zużywający, jak i pośredniczący mają obowiązek dokonać rejestracji przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych olejów przeznaczonych do celów opałowych (art. 16b ustawy akcyzowej). Oznacza to, że rejestracji należy dokonać przed dniem pierwszej sprzedaży lub pierwszego ich zużycia. Od 1 września 2020 r. rejestracja jest obowiązkowa.

Rejestracji należy dokonać poprzez złożenie papierowego formularza zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego o symbolu AKC-RU/AKC-ZU (z ewentualnym załącznikiem AKC-RU/A). Można także przesłać zgłoszenie w formie elektronicznej przez strony: www.puesc.gov.pl albo www.podatki.gov.pl.

Ważne

Na portalu podatkowym udostępniono dla osób fizycznych zużywających olej opałowy formularz AKC-RU/AKC-ZU, który można wypełnić i złożyć w formie elektronicznej, uwierzytelniając swoje dane kwotą przychodu lub profilem zaufanym.

Osoba fizyczna składa formularz do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, a pozostałe osoby - według adresu siedziby, chyba że są również objęte obowiązkiem rejestracyjnym w akcyzie na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy akcyzowej.

Czytaj więcej w artykule: "Od 1 września 2020 r. obrót olejem opałowym na nowych zasadach" >>

CIT 2020. Komentarz

Publikacja zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uwzględnia wszystkie zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia do 18 lipca 2020 r., w tym zmiany wprowadzone w ramach tarcz antykryzysowych łagodzących skutki epidemii COVID-19. Są to m.in. regulacje związane z ulgą na złe długi oraz tzw. białą listą podatników.

Kup już za: 199.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK