do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 10.08.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Do końca sierpnia 2020 r. producenci rolni mogą wnioskować o zwrot akcyzy

Producenci rolni mogą drugi raz w tym roku złożyć wniosek o zwrot akcyzy zapłaconej od nabytego oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz CN 3826 00, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot przysługuje z faktur zakupowych za okres luty-lipiec 2020 r. Stawka zwrotu akcyzy wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju. Termin na złożenie wniosku mija 31 sierpnia 2020 r.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są producenci rolni, czyli:

  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

- które są posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Wnioski o zwrot składa się do właściwego:

  • wójta,
  • burmistrza lub
  • prezydenta miasta.

Wyboru organu dokonuje się w zależności od miejsca (gminy), w którym zlokalizowane są grunty. Jeżeli jeden producent rolny ma grunty rolne zlokalizowane w kilku gminach, to musi złożyć odrębne wnioski w każdej z tych gmin.

W 2020 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot z wykorzystaniem wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. poz. 2466).

W sierpniu 2020 r. producenci mogą wnioskować o zwrot akcyzy od oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz CN 3826 00, nabytego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2020 r.

Pieniądze powinny być wypłacone do 31 października 2020 r. gotówką w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

O tym, jak obliczyć kwotę do zwrotu, pisaliśmy w numerze 2/2020 BV w artykule "Do końca lutego 2020 r. producenci rolni mogą wnioskować o zwrot akcyzy".

Oprac. Joanna Dmowska

CIT 2020. Komentarz

Publikacja zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uwzględnia wszystkie zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia do 18 lipca 2020 r., w tym zmiany wprowadzone w ramach tarcz antykryzysowych łagodzących skutki epidemii COVID-19. Są to m.in. regulacje związane z ulgą na złe długi oraz tzw. białą listą podatników.

Kup już za: 199.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK