do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 07.08.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Nowelizacja KSH w konsultacjach

Rozpoczęły się konsultacje w sprawie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Aktywów Państwowych. Projekt noweli wprowadza m.in. regulacje dotyczące prawa holdingowego.

Jak informuje resort, w przedstawionym do konsultacji projekcie zaproponowano wprowadzenie prawa grup spółek, zwanego również prawem holdingowym. To rozwiązanie nieistniejące do tej pory w polskim systemie prawnym. Dzięki proponowanym zmianom spółka dominująca będzie mogła wydawać pozostałym spółkom z grupy wiążące polecenia w celu realizacji wspólnej strategii.

Jak napisano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, prawo holdingowe reguluje relacje prywatno-prawne pomiędzy spółką dominującą i jej spółkami zależnymi, w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy) spółki zależnej, jak również wyposażenie rad nadzorczych w narzędzia umożliwiające prowadzenie bardziej efektywnego nadzoru korporacyjnego, a także wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych.

W uzasadnieniu dodano, że w pracach legislacyjnych nad Kodeksem spółek handlowych w 2000 roku przyjęto koncepcję ograniczonej (szczątkowej) regulacji prawa holdingowego, ograniczając się wówczas do przepisów odnoszących się do holdingów umownych, a więc takich, w których spółka dominująca i spółka zależna zawierają pomiędzy sobą umowę o zarządzanie spółką zależną przez spółkę dominującą lub umowę o odprowadzanie zysku spółki zależnej do spółki dominującej.

Regulacja ta nie uwzględniła natomiast unormowania kwestii prawnych dotyczących tzw. holdingów faktycznych, a więc spółek, pomiędzy którymi powstał stosunek dominacji i zależności. Jako że w polskiej praktyce gospodarczej dominują holdingi faktyczne, a holdingi umowne należą do rzadkości, stąd proponowana nowelizacja KSH - przez wprowadzenie nowego działu "Grupy spółek", który dotyczy zasadniczo holdingów faktycznych.

W uzasadnieniu napisano też, że nowelizacja powinna regulować również klauzulę uznającą, że spółka dominująca i zależna kierują się nie tylko własnym interesem, lecz również interesem grupy spółek oraz uzasadnionymi interesami wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych i wierzycieli spółki zależnej.

Jak informuje resort aktywów państwowych, zmiany legislacyjne obejmą ponadto szeroko rozumiane prawo handlowe. Proponowane przepisy zakładają m.in. precyzyjne określenie sposobu obliczania długości kadencji członków zarządów i rad nadzorczych. Wprowadzają także do polskiego ustawodawstwa zasadę Business Judgement Rule (zasada biznesowej oceny sytuacji) oraz określają podstawowe obowiązki członków organów. Kluczową kwestią opracowanej reformy jest sposób funkcjonowania rad nadzorczych.

Ministerstwo informuje, że konsultowane propozycje definiują również m.in. katalog informacji, które zarząd będzie zobowiązany regularnie przekazywać radzie nadzorczej. Ta z kolei zostanie wyposażona w możliwość samodzielnego (tzn. bez udziału zarządu) wyboru i zatrudnienia podmiotu zewnętrznego - tzw. doradcy rady nadzorczej - który posiada wiedzę i kwalifikacje niezbędne do zbadania określonych zagadnień dotyczących funkcjonowania spółki, w tym stanu jej majątku (w zakresie dopuszczonym przez wspólników).

Konsultacje potrwają do 19 września 2020 roku.

Resort podkreśla, że obecny Kodeks spółek handlowych powstał w 2000 roku i przez minione dwie dekady nie był unowocześniany i reformowany w wielu obszarach. Polska gospodarka z kolei przeszła w tym czasie ogromną transformację, a dzięki nowelizacji ustawa zostanie dostosowana do obecnych realiów.

Źródło: PAP

CIT 2020. Komentarz

Publikacja zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uwzględnia wszystkie zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia do 18 lipca 2020 r., w tym zmiany wprowadzone w ramach tarcz antykryzysowych łagodzących skutki epidemii COVID-19. Są to m.in. regulacje związane z ulgą na złe długi oraz tzw. białą listą podatników.

Kup już za: 199.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK