do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 06.08.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

MF określi, jakie wpłaty mogą być realizowane na mikrorachunek

Wszystkie wpłaty dotyczące podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych mogą być dokonywane na mikrorachunek podatkowy, pod warunkiem że są ku temu możliwości techniczne i organizacyjne. Minister Finansów ma określić w rozporządzeniu, jakiego rodzaju wpłaty powinny być dokonywane na mikrorachunek. Ustawodawca zapewnił przy tym, że błędna wpłata zostanie przeksięgowana przez urząd skarbowy.

Od 1 lipca 2020 r. zmienione zostało brzmienie art. 61b § 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nową treścią tego przepisu wpłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dokonywanych na rachunek urzędu skarbowego będą realizowane przy użyciu:

  • rachunku bankowego urzędu skarbowego albo
  • indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego).

Przepis wskazuje więc, że na ww. rodzaje rachunków:

  • będą dokonywane wpłaty tylko określonych rodzajów należności (tzn. podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych),
  • tylko te wpłaty, które są realizowane na rachunek urzędu skarbowego (co oznacza, że nie dotyczy to np. podatku od nieruchomości czy też opłat lokalnych).

Zgodnie z poprzednim brzmieniem przepisu na mikrorachunek podatkowy dokonywane były wpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych. MF zakłada, że w szerszej perspektywie czasowej na mikrorachunek podatkowy będą wpłacane także inne podatki. Planowane jest m.in. rozszerzenie stosowania mikrorachunków podatkowych na podatek akcyzowy oraz podatek od kopalin. Rozbudowa katalogu należności objętych mikrorachunkiem podatkowym jest jednak uzależniona od uwarunkowań technicznych i organizacyjnych.

Przepis art. 61b § 1 w nowym brzmieniu przesądza, że wszystkie wpłaty dotyczące podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych mogą być dokonywane na mikrorachunek podatkowy. Jednak to uwarunkowania techniczno-organizacyjne ostatecznie mają wpływ na katalog należności objętych mikrorachunkiem podatkowym. Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania obsługi mikrorachunków ustawodawca uznał, że niezbędne jest upoważnienie Ministra Finansów do wskazania rodzaju podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, w przypadku których zostały spełnione uwarunkowania techniczno-organizacyjne do dokonywania wpłat za pomocą mikrorachunku podatkowego.

Do dnia oddania do druku bieżącego numeru "Mk" MF nie wydał rozporządzenia określającego, jakiego rodzaju wpłaty powinny być realizowane przy użyciu mikrorachunku. Z pewnością nadal za pomocą tego rachunku mogą być opłacane podatki PIT, CIT i VAT.

Czytaj więcej w artykule: Minister Finansów określi, jakie wpłaty mogą być realizowane na mikrorachunek >>

CIT 2020. Komentarz

Publikacja zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uwzględnia wszystkie zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia do 18 lipca 2020 r., w tym zmiany wprowadzone w ramach tarcz antykryzysowych łagodzących skutki epidemii COVID-19. Są to m.in. regulacje związane z ulgą na złe długi oraz tzw. białą listą podatników.

Kup już za: 199.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK