do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 06.08.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Moment powstania obowiązku podatkowego w usługach budowlanych

Obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług budowlanych powstaje na dwa sposoby.

Pierwszy z nich ma zastosowanie w sytuacjach, gdy usługi te są opodatkowane oraz świadczone na rzecz podatnika albo osoby prawnej niebędącej podatnikiem. W takich przypadkach obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług budowlanych powstaje:

  1. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty - w zakresie, w jakim następuje to przed wystawieniem faktury oraz wykonaniem usługi,
  2. z chwilą wystawienia faktury - w zakresie, w jakim wcześniej nie powstał obowiązek podatkowy na skutek otrzymania zapłaty, o ile nie nadszedł 30 dzień, licząc od dnia wykonania usługi,
  3. 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi - w zakresie, w jakim wcześniej nie powstał obowiązek podatkowy na skutek otrzymania zapłaty lub wystawienia faktury (zob. art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a w zw. z art. 19a ust. 7 i 8 oraz w zw. z art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT).

Przykład 1

10 czerwca 2020 r. podatnik ABC zawarł z podatnikiem XYZ umowę o wykonanie usługi budowlanej za kwotę 30 000 zł netto + 6900 zł VAT. Usługa została wykonana 11 lipca 2020 r. Wcześniej, tj. 25 czerwca 2020 r., podatnik ABC wystawił fakturę dokumentującą wykonanie tej usługi. W tej sytuacji obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia przedmiotowej usługi budowlanej powstał w całości 25 czerwca 2020 r. (w dniu wystawienia faktury).

Ewidencja księgowa w czerwcu:

1) Faktura za usługi budowlane

Wn konto 201 "Rozrachunki z odbiorcami" 36 900 zł

(w analityce: "Rozrachunki z odbiorcą XYZ")

Ma konto 730 "Przychody ze sprzedaży usług" 30 000 zł

Ma konto 222 "Rozrachunki z tytułu podatku VAT należnego" 6900 zł

W pozostałych przypadkach obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług budowlanych powstaje na zasadach ogólnych, czyli z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty (w zakresie, w jakim następuje to przed wykonaniem usługi - zob. art. 19a ust. 8 ustawy o VAT) lub z chwilą wykonania usługi (w pozostałym zakresie - zob. art. 19a ust. 1 ustawy o VAT). Potwierdził to Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 1 kwietnia 2016 r., sygn. PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141.

Przykład 2

Wróćmy do przykładu 1 i załóżmy, że nabywcą usługi budowlanej była osoba prywatna. W takim przypadku wystawienie przez podatnika ABC faktury 25 czerwca 2020 r. nie spowodowało powstania obowiązku podatkowego. Powstał on bowiem dopiero 11 lipca 2020 r. (w dniu wykonania usługi).

Ewidencja księgowa w czerwcu:

1) Faktura za sprzedaż usługi budowlanej

Wn konto 201 "Rozrachunki z odbiorcami" 36 900 zł

(w analityce: "Rozrachunki z odbiorcą XYZ")

Ma konto 730 "Przychody ze sprzedaży usług" 30 000 zł

Ma konto 223 "VAT należny do rozliczenia w następnych okresach" 6900 zł

Ewidencja księgowa w lipcu:

1) Rozliczenie VAT należnego

Wn konto 223 "VAT należny do rozliczenia w następnych okresach" 6900 zł

Ma konto 222 "Rozrachunki z tytułu podatku VAT należnego" 6900 zł

Czytaj więcej w artykule: Usługi budowlane - rozliczenia VAT i podatku dochodowego >>

Nowa matryca stawek VAT – PKWiU, CN

Od 1 lipca 2020 r. zmieniły się dotychczasowe zasady klasyfikacji usług i towarów oraz ustalania ich stawek VAT. Od tej daty należy klasyfikować usługi według PKWiU 2015, towary będziemy klasyfikować według nomenklatury CN. Te zmiany spowodują również zmianę stawek VAT na wiele z nich. Nasze publikacje to jedyny komplet na rynku, który zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów i usług wymienionych w nowej klasyfikacji.

Kup już za: 378.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK