do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 06.08.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Pomoc na ratowanie lub restrukturyzację przedsiębiorców

11 sierpnia 2020 r. wchodzi w życie ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Ustawa określa warunki, tryb i formy udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom na ich:

1) ratowanie,

2) tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne,

3) restrukturyzację.

Pomoc na ratowanie może być udzielana przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w celu umożliwienia mu wykonywania działalności gospodarczej przez okres niezbędny do:

1) opracowania planu restrukturyzacji,

2) likwidacji działalności gospodarczej

- oraz przeprowadzenia koniecznych w tym zakresie analiz.

Pomoc na ratowanie jest udzielana w formie pożyczki. W takiej samej formie jest udzielana pomoc określana jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne.

Natomiast pomoc na restrukturyzację może być udzielana w formie:

1) pożyczki,

2) objęcia akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym albo udziału w podwyższeniu kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub akcji,

3) objęcia obligacji,

4) zmiany terminów spłaty pożyczki wobec podmiotu udzielającego pomocy na restrukturyzację,

5) konwersji pożyczki, udzielonej jako pomoc na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, na udziały lub akcje przedsiębiorcy.

Pomoc na restrukturyzację może być także udzielona w formie ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej przez:

1) odroczenie terminu wykonania administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty,

2) odroczenie terminu wykonania zaległej administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty,

3) umorzenie administracyjnej kary pieniężnej w całości lub w części,

4) umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub części

- pod warunkiem przeznaczenia równowartości udzielonej pomocy na realizację planu restrukturyzacji.

Ustawa z 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców - Dz.U. z 2020 r. poz. 1298

Ewa Sławińska

CIT 2020. Komentarz

Publikacja zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uwzględnia wszystkie zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia do 18 lipca 2020 r., w tym zmiany wprowadzone w ramach tarcz antykryzysowych łagodzących skutki epidemii COVID-19. Są to m.in. regulacje związane z ulgą na złe długi oraz tzw. białą listą podatników.

Kup już za: 199.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK