do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 04.08.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Ulga na złe długi w nowym JPK_V7M/JPK_V7K

Zarówno sprzedawca, który rozlicza ulgę na złe długi, jak i nabywca, który jest zobowiązany do korekty odliczonego VAT z niezapłaconej faktury, muszą dokonać odpowiednich zapisów w ewidencji. Organy podatkowe wymagają, aby każda faktura była wpisywana odrębnie. Zasada ta nie ulegnie zmianie od 1 października 2020 r. w nowym JPK_V7M/JPK_V7K. Nadal podatnicy nie będą mogli posługiwać się zbiorczym dokumentem. MF potwierdziło natomiast, że nie trzeba będzie posługiwać się kodami towarowymi lub transakcyjnymi, wpisując faktury objęte korektą.

Sprzedawca ma prawo skorzystać z ulgi na złe długi, czyli skorygować rozliczony VAT wynikający z nieopłaconej przez kontrahenta faktury.

Rozliczenie ulgi na złe długi u sprzedawcy

Aby było możliwe skorzystanie z ulgi na złe długi, muszą zostać spełnione warunki wynikające z art. 89a ustawy o VAT.

Kiedy można skorzystać z ulgi:

1. Nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona, tzn. wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

2. Dostawa towaru lub świadczenie usług są dokonane na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

3. Na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni.

Status naszego kontrahenta jako podatnika VAT możemy sprawdzić na białej liście podatników MF: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka.

Na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego ani w trakcie likwidacji.

4. To, czy kontrahent jest w trakcie postępowania upadłościowego, możemy sprawdzić na stronach:

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx.

5. Od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

W 2020 r. można korygować faktury wystawione w 2018 r., 2019 r. i 2020 r.

6. Do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

Marcin Jasiński

Czytaj więcej w artykule: Ulga na złe długi w nowym JPK_V7M/JPK_V7K >>

Nowa matryca stawek VAT – PKWiU, CN

Od 1 lipca 2020 r. zmieniły się dotychczasowe zasady klasyfikacji usług i towarów oraz ustalania ich stawek VAT. Od tej daty należy klasyfikować usługi według PKWiU 2015, towary będziemy klasyfikować według nomenklatury CN. Te zmiany spowodują również zmianę stawek VAT na wiele z nich. Nasze publikacje to jedyny komplet na rynku, który zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów i usług wymienionych w nowej klasyfikacji.

Kup już za: 378.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK