do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 05.08.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Przechowywanie dokumentów kasowych

Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązani są przechowywać kopie dokumentów kasowych przez okres wymagany w art. 112 ustawy o VAT, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o rachunkowości (art. 111 ust. 3a pkt 6 ustawy o VAT).

Zakres tego obowiązku budzi wątpliwości, gdyż z kolei § 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących oraz § 8 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania nakłada na podatników obowiązek przechowywania (i zapewniania do nich dostępu) dokumentów fiskalnych i ich kopii, w tym danych z pamięci chronionej.

Uznać należy, że pojęcia „dokumentów kasowych” i „dokumentów fiskalnych” są synonimami. W konsekwencji podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani przechowywać przez wskazany okres wyłącznie dokumenty fiskalne (i kopie tych dokumentów), tj. wystawiane przy użyciu:

1) kas online, w tym mobilnych, zawierające w szczególności logo fiskalne i numer unikatowy:

■ paragony fiskalne,
■ paragony fiskalne anulowane,
■ faktury, faktury anulowane,
■ raporty fiskalne;

2) kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii:

■ paragony fiskalne,
■ paragony fiskalne anulowane,
■ faktury, faktury anulowane,
■ raporty fiskalne dobowe, raporty fiskalne okresowe, w tym miesięczne oraz raporty fiskalne rozliczeniowe.

Nie jest natomiast konieczne przechowywanie dokumentów niefiskalnych (ani ich kopii), za które uważa się dokumenty wystawiane przy użyciu kasy, inne niż dokumenty fiskalne, zawierające w szczególności oznaczenie „NIEFISKALNY” oraz niezawierające logo fiskalnego (zob. § 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących). Ponadto, od 25 kwietnia 2020 r. wprowadzono możliwość, aby w przypadku kas online raporty fiskalne fiskalizacji oraz dokumenty niefiskalne były przechowywane tylko w postaci elektronicznej. Dotyczy to również kas mobilnych. Do tej pory musiały być gromadzone w postaci papierowej i w postaci elektronicznej.

Nowa matryca stawek VAT – PKWiU, CN

Od 1 lipca 2020 r. zmieniły się dotychczasowe zasady klasyfikacji usług i towarów oraz ustalania ich stawek VAT. Od tej daty należy klasyfikować usługi według PKWiU 2015, towary będziemy klasyfikować według nomenklatury CN. Te zmiany spowodują również zmianę stawek VAT na wiele z nich. Nasze publikacje to jedyny komplet na rynku, który zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów i usług wymienionych w nowej klasyfikacji.

Kup już za: 378.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK