do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 05.08.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Oznaczenia literowe dla poszczególnych stawek podatku i zwolnień

Obowiązkiem podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących jest odpowiednie przypisanie oznaczeń literowych od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnień od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług.

Towarzyszy temu obowiązek przedstawiania, na żądanie organu podatkowego, sposobu przypisania odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku lub zwolnienia od podatku. Do danej stawki nie można przypisać dowolnej litery alfabetu, ale wskazaną w rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących. Nowe zasady dotyczą wszystkich rodzajów kas.

Zasady przypisywania oznaczeń literowych do stawek i zwolnień z VAT

Powyższe zestawienie nie oznacza, że podatnicy zawsze muszą mieć przyporządkowane oznaczenia literowe do wszystkich stawek podatku VAT. Przyporządkowanie jest konieczne tylko w stosunku do stawek właściwych dla dostaw towarów i świadczenia usług, które u podatnika występują.

PRZYKŁAD

U podatnika występuje wyłącznie sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT według stawek 8% i 23%. W kasie rejestrującej użytkowanej przez tego podatnika przyporządkowane w tej sytuacji muszą być tylko litery „A” (do stawki 23%) i „B” (do stawki 8%). Pozostałe litery w tej kasie nie muszą być przyporządkowane do pozostałych stawek podatku VAT.

Nowa matryca stawek VAT – PKWiU, CN

Od 1 lipca 2020 r. zmieniły się dotychczasowe zasady klasyfikacji usług i towarów oraz ustalania ich stawek VAT. Od tej daty należy klasyfikować usługi według PKWiU 2015, towary będziemy klasyfikować według nomenklatury CN. Te zmiany spowodują również zmianę stawek VAT na wiele z nich. Nasze publikacje to jedyny komplet na rynku, który zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów i usług wymienionych w nowej klasyfikacji.

Kup już za: 378.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK