do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 31.07.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Warunki korzystania z ulgi na zakup kas online

Warunki korzystania z ulgi na zakup kas online określają przepisy § 2 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas.

Pierwszym warunkiem korzystania z ulgi na zakup kas jest rozpoczęcie przez podatnika prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy o VAT (zob. § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas). Jest to potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasa online spełnia funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT i wymagania techniczne przewidziane dla kas.

Drugim warunkiem korzystania z ulgi na zakup kas jest posiadanie przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup (zob. § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas). Wskazać przy tym należy, że z punktu widzenia korzystania z ulgi na zakup kas należność za zakup kasy rejestrującej nie musi zostać zapłacona z własnych środków podatnika. Korzystanie z ulgi na zakup kas jest możliwe również w przypadkach, gdy wydatki na zakup kas poniesione zostały ze środków otrzymanych przez podatnika, np. w ramach dotacji (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 30 kwietnia 2010 r., sygn. ILPP1/443-135/10-6/AI).

Trzeci warunek korzystania z ulgi na zakup kas dotyczy tylko podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy. W przypadku takich podatników ulga na zakup każdej kasy przysługuje, dodatkowo pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy użyciu wszystkich kas, w każdym punkcie sprzedaży, nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji (zob. § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas). Jak już było wspomniane, podatnicy podlegający obowiązkowej wymianie nie mogą skorzystać z dodatkowego sześciomiesięcznego terminu na zakup kas (zob. pkt 2.2.).

Dodać należy, że od 1 maja 2019 r. nie jest warunkiem ulgi na zakup kas złożenie przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania. Zatem obecnie podatnicy korzystający z tej ulgi nie muszą dokonywać pisemnego zgłoszenia przed terminem rozpoczęciem ewidencjonowania.

UWAGA

Obecnie nie trzeba dokonywać zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego, aby uzyskać ulgę na jej zakup.

VAT 2020. Komentarz

Książka zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1 lipca i 1 października 2020 r. oraz nowe regulacje wprowadzone w związku z pandemią koronowirusa. Szczegółowo wskazuje, jak w ważnych kwestiach zmieniło się w ostatnim roku stanowisko krajowych sądów administracyjnych oraz organów podatkowych. Są w niej praktyczne tabele i prawie 300 przykładów pokazujących, jak rozliczać VAT.

Kup już za: 199.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK