do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 30.07.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Tarcza 4.0. Ułatwienia związane z uzyskiwaniem certyfikatów rezydencji

Z powodu epidemii koronawirusa zdecydowano się wprowadzić ułatwienia związane z pozyskiwaniem przez polskich płatników certyfikatów rezydencji od zagranicznych podmiotów, na rzecz których dokonują płatności.

Ułatwienia te można podzielić na trzy grupy, tj.:

  1. wydłużenie okresu obowiązywania certyfikatów rezydencji niezawierających okresu ważności,
  2. możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji w każdym przypadku,
  3. możliwość posługiwania się certyfikatem rezydencji obejmującym 2019 r.

Wydłużenie okresu obowiązywania certyfikatów rezydencji

Z art. 41 ust. 9a updof i art. 26 ust. 1i updop wynika, że jeżeli miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze podatku może uwzględniać ten certyfikat tylko przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. Z dodanego art. 31ya ustawy o COVID-19 wynika, że jeżeli ten 12-miesięczny okres obowiązywania certyfikatu rezydencji upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, płatnik przy poborze podatku może uwzględniać ten certyfikat przez okres obowiązywania tych stanów oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu. Dzięki temu przekazane polskim płatnikom przez zagranicznych podatników certyfikaty rezydencji niezawierające okresu ich ważności, będą mogły być przez nich honorowane nie przez 12 miesięcy, ale znacznie dłużej.

Możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, miejsce zamieszkania i siedziby podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji. Warunkiem jest, że informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym. Dzięki tej zmianie, posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji jest możliwe w każdym przypadku, niezależnie od rodzaju usług i wysokości wypłacanych należności (zob. art. 41 ust. 9e updof i art. 26 ust. 1n updop).

Możliwość posługiwania się certyfikatem rezydencji obejmującym 2019 r.

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy płatnik posiada certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. oraz oświadczenie tego podatnika co do aktualności danych w nim zawartych. Polscy płatnicy, którzy będą chcieli skorzystać z tego ułatwienia, muszą pamiętać, aby zwrócić się do zagranicznych podatników o złożenie oświadczenia co do aktualności danych zawartych w takich certyfikatach. Ustawodawca nie określił wzoru takiego oświadczenia. W związku z tym podatnik musi je sporządzić samodzielnie.

Podstawa prawna:

  • art. 31ya ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

Redakcja Monitora Księgowego

Przedsiębiorca i pracodawca w kryzysie – komplet e-booków

Komplet poradników w których kompleksowo omawiamy rozwiązania antykryzysowe dla przedsiębiorców i pracodawców wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. W publikacjach przedstawiamy m.in.: udogodnienia w płatnościach podatków, instrumenty pomocowe służące poprawie płynności finansowej przedsiębiorców a także praktyczne wskazówki i omówienie podstawowych instytucji i narzędzi prawa pracy – takich jak przestój, zwolnienia grupowe lub zmiana warunków wynagradzania, które mogą być wykorzystywane przez pracodawców. W poradnikach opisujemy instrumenty

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK