do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 07.07.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Kiedy powstaje przychód z tytułu prowizji za udzielenie pożyczki

W czerwcu 2020 r. spółka z o.o. zawarła umowę pożyczki. Oprócz odsetek, wynagrodzeniem spółki z tytułu udzielenia pożyczki jest prowizja, którą otrzyma ona w lipcu. Kiedy spółka powinna rozpoznać przychód z tytułu prowizji?

Przychód z tytułu prowizji powstał w spółce w czerwcu 2020 r. (zakładając, że wcześniej spółka nie wystawiła faktury dokumentującej świadczenia usługi pożyczki).

Za datę powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności (art. 12 ust. 3a updop). Jak jednak stanowi art. 12 ust. 4 pkt 2 updop, do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów). Brzmienie tego przepisu powoduje, że przychody z odsetek od pożyczek i kredytów powstają dopiero z chwilą ich faktycznego otrzymania przez podatników.

W art. 12 ust. 4 pkt 2 updop nie ma jednak mowy o prowizjach od udzielonych pożyczek czy kredytów, a w konsekwencji przepis ten nie ma zastosowania do takich prowizji. W związku z tym przychody z tytułu prowizji z tytułu udzielenia pożyczek i kredytów powstają na zasadach ogólnych określonych w art. 12 ust. 3a updop. Przepis ten przewiduje, że, co do zasady, za datę powstania przychodu należy uznać dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo

2) uregulowania należności.

Dla spółki podstawowe znaczenie ma fakt, że za dzień wykonania usługi pożyczki należy uznać dzień zawarcia umowy. Jak czytamy w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 kwietnia 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 1664/17:

WSA

(...) przychód należny Spółki z tytułu prowizji od zwartej umowy pożyczkowej realizuje się w momencie zawarcia umowy pożyczkowej (we wniosku zwanym Dniem Wypłaty). Zgodnie bowiem z powołanym wyżej przepisem art. 12 ust. 3a u.p.d.o.p. datą powstania przychodu jest dzień wykonania usługi. W przypadku działalności prowadzonej przez Spółkę dniem wykonania usługi jest dzień udzielenia przez Spółkę pożyczki.

A zatem przychód z tytułu prowizji powstał w spółce w czerwcu 2020 r. (zakładając, że wcześniej spółka nie wystawiła faktury dokumentującej świadczenie usługi pożyczki). Jest tak, mimo że prowizję faktycznie otrzyma ona dopiero w lipcu 2020 r.

Podstawa prawna:

  • art. 12 ust. 3a oraz art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1065

Tomasz Krywan

CIT 2020. Komentarz

Publikacja zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uwzględnia wszystkie zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2020 r., a także zmiany wprowadzone z dniem 31 marca i 18 kwietnia 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej łagodzącej skutki epidemii COVID-19 oraz zmiany wchodzące w życie 1 lipca 2020 r.

Kup już za: 199.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK