do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 07.07.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Zawiadomienie ZAW-NR – od 4 lipca na nowym wzorze

Podatnicy składający zawiadomienie o zapłacie na rachunek nieujawniony w Wykazie podatników VAT (na tzw. Białej liście) powinni to robić na najnowszym wzorze formularza ZAW-NR (2). Taki wzór formularza obowiązuje od 4 lipca 2020 r. Jego treść została dostosowana do zmian w Ordynacji podatkowej wprowadzonych od 1 lipca 2020 r.

Nowy formularz ZAW-NR został opracowany w związku ze zmianami zasad składania tego zawiadomienia, które zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Mianowicie od 1 lipca 2020 r.:

  • zawiadomienie to należy składać do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla składającego zawiadomienie (zamiast naczelnika US właściwego dla wystawcy faktury
  • zawiadomienie można złożyć jednokrotnie (przy pierwszej płatności na ten rachunek). Przy kolejnych płatnościach nie jest wymagane składanie kolejnego zawiadomienia
  • zmienił się termin złożenia zawiadomienia ZAW-NR, które należy składać w ciągu siedmiu dni od dnia zlecenia przelewu (zamiast dotychczasowych trzech dni). Z tym zastrzeżeniem, że do końca stanu epidemii zawiadomienie można składać w ciągu 14 dni od dnia zlecenia przelewu.

Podatnik nie powinien ponieść odpowiedzialności ani zostać obciążony sankcjami za sam fakt złożenia zawiadomienia na „niewłaściwym” wzorze formularza ZAW-NR. W rozporządzeniu brak jest jednak takiego zastrzeżenia. Dlatego od 4 lipca 2020 r. należy korzystać z aktualnego wzoru formularza ZAW-NR, aby uniknąć ewentualnych sporówi w tym zakresie.

Z pewnością natomiast należy przestrzegać terminu złożenia zawiadomienia. Złożenie ZAW-NR po terminie jest zagrożone sankcjami w podatku dochodowym i VAT.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 117ba § 3 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 900; ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106

  • art. 14 ust. 2i pkt 2 lub art. 22p ust. 4 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387; ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106

  • art. 12 ust. 4j pkt 2 lub art. 15d ust. 4 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 865; ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106

  • rozporządzenie Ministra Finansów z 1 lipca 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2020 r. poz. 1188

Oprac. Ewa Sławińska

Przedsiębiorca i pracodawca w kryzysie – komplet e-booków

Komplet poradników w których kompleksowo omawiamy rozwiązania antykryzysowe dla przedsiębiorców i pracodawców wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. W publikacjach przedstawiamy m.in.: udogodnienia w płatnościach podatków, instrumenty pomocowe służące poprawie płynności finansowej przedsiębiorców a także praktyczne wskazówki i omówienie podstawowych instytucji i narzędzi prawa pracy – takich jak przestój, zwolnienia grupowe lub zmiana warunków wynagradzania, które mogą być wykorzystywane przez pracodawców. W poradnikach opisujemy instrumenty

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK