do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 02.07.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

3 miesiące bez akcyzy od płynu do e-papierosów

W dniu 30 czerwca 2020 r. zostało podpisane rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.

Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. Powyższe nie wpływa na realizację przez podatników, w tym okresie, innych obowiązków jakie nałożone są na nich, z tytułu m.in. produkcji, nabycia wewnątrzwspólnotowego i importu płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich.

Oznacza to, że od 1 lipca 2020 r. podatnicy tych wyrobów wykonują obowiązki ustawowe, wynikające m.in. z przepisów ustawy o podatku akcyzowym, które opisano również w instrukcji pt. „Poradnik przedsiębiorcy. Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich”.

Podręcznik dostępny jest w wyjaśnieniach pt. Podręcznik e-papierosy i wyroby nowatorskie.

Zatem od 1 lipca br. zaniechanie poboru akcyzy od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich nie zwalnia podmiotów m.in. z obowiązków takich jak:

  1. produkcji ww. wyrobów w składzie podatkowym albo poza składem z zastosowaniem instytucji przedpłaty akcyzy,
  2. składania deklaracji w zakresie podatku akcyzowego,
  3. dokonywania odnotowywania obciążenia lub zwalniania zabezpieczenia akcyzowego,
  4. ubiegania się o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Z uwagi na zaniechanie podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich poniżej przedstawiamy wytyczne do wypełniania deklaracji w zakresie podatku akcyzowego:

  1. w formularzach szczegółowych do deklaracji dla podatku akcyzowego AKC-4, odpowiednio AKC-4/M (płyn do papierosów elektronicznych) i AKC-4/N (wyroby nowatorskie) należy uwzględniać w polu dotyczącym obliczonego podatku kwotę akcyzy wynikającą z pozytywnej stawki na płyn do papierosów elektronicznych lub wyroby nowatorskie.
    Następnie z uwagi na zaniechanie poboru podatku akcyzowego należy w polu dotyczącym zwolnień i obniżeń wskazać powyższą kwotę.
    Analogicznie należy postępować w przypadku deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych AKC-U/A. W konsekwencji, podatek do zapłaty dla tych wyrobów wyniesie 0 zł.

  2. w deklaracjach w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA) składanych w przypadku produkcji wyrobów poza składem podatkowym należy wykazywać w polu 20 ,,Kwota obliczonej przedpłaty akcyzy” kwotę wynikającą z obliczenia wysokości przedpłaty akcyzy z zastosowaniem pozytywnej stawki akcyzy przy jednoczesnym wpisaniu 0 zł w polu 22 ,,Przedpłata akcyzy do zapłaty”, ze względu na zaniechanie poboru akcyzy.

 Źródło: www.podatki.pl

CIT 2020. Komentarz

Publikacja zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uwzględnia wszystkie zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2020 r., a także zmiany wprowadzone z dniem 31 marca i 18 kwietnia 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej łagodzącej skutki epidemii COVID-19 oraz zmiany wchodzące w życie 1 lipca 2020 r.

Kup już za: 199.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK