do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 29.06.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Matryca stawek VAT - obniżone stawki VAT przeniesione do ustawy

1 lipca 2020 r. zmieni się rozporządzenie w sprawie stosowania obniżonych stawek VAT. Z rozporządzenia zostaną usunięte przepisy, które stały się zbędne ze względu na to, że ich materię od 1 lipca 2020 r. reguluje ustawa o VAT w tzw. matrycy stawek VAT.

Od 1 lipca 2020 r. ustawa o VAT w nowej matrycy stawek VAT reguluje krajowy system stawek obniżonych w sposób kompleksowy, a jej przepisy obejmują również kwestie objęte dotychczas przepisami rozporządzenia. Wskutek tego niektóre regulacje rozporządzenia w zakresie stosowania stawek obniżonych stały się zbędne.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami i programem PKWiU/CN ze stawkami VAT >>

Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu polegają na tym, że:

  • uchylony zostanie rozdział 2 i 3 rozporządzenia wraz z załącznikiem do rozporządzenia - towary i usługi tam wymienione opodatkowane obniżonymi stawkami 5% i 8% zostały ujęte bezpośrednio w ustawie o VAT oraz załącznikach nr 3 i 10 do tej ustawy
  • towary i usługi wymienione w rozdziale 2 rozporządzenia oraz w załączniku do rozporządzenia (opodatkowane stawką VAT w wysokości 8%) zostały zasadniczo objęte regulacjami ustawy o VAT w:

- art. 41 ust. 12 i 12f (roboty konserwacyjne, usługi związane z wyżywieniem) oraz

- załączniku nr 3 do ustawy o VAT (nawozy i pasze, produkty lecznicze, wyroby higieniczne, zwierzęta)

  • towary wymienione w rozdziale 3 rozporządzenia (opodatkowane stawką VAT w wysokości 5%) zostały odpowiednio uwzględnione w załączniku nr 10 do ustawy o VAT (produkty zawierające tłuszcze roślinne).

Zmiana w rozporządzeniu ma więc charakter dostosowawczy. Nie powoduje likwidacji stawek obniżonych. Zmienia się jedynie podstawa prawna ich stosowania. Od 1 lipca 2020 r. stawki te wynikają bezpośrednio z ustawy o VAT, zamiast z rozporządzenia.

W uzasadnieniu do nowelizacji rozporządzenia projektodawcy zaznaczyli jednak, że:

(…) nowa matryca stawek VAT (…) stanowi efekt nowego podejścia do systemu stawek tego podatku, opartego przede wszystkim na: nowym sposobie identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT (odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - PKWiU 2008 na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz na rzecz PKWiU 2015 w zakresie usług) oraz dążeniu do objęcia jedną (taką samą) stawką całych grup towarów i usług, z czym wiązały się w praktyce pewne zmiany zakresu stosowania stawek obniżonych w porównaniu do dotychczasowego systemu (…). W związku z powyższym zmiana stawek na niektóre towary - podwyższenie stawki dla danego towaru lub obniżenie dla innego - była nieuniknionym efektem przyjętych przy konstruowaniu nowej matrycy VAT założeń.(…)

To zaś oznacza, że w praktyce w związku z wdrożeniem nowej matrycy stawek VAT może dojść do zmiany w zakresie prawa do stosowania stawek obniżonych od 1 lipca 2020 r.

W rozporządzeniu pozostaną przepisy dotyczące stosowania stawki VAT w wysokości 0%, które - tak jak dotąd - będą nadal stosowane od 1 lipca 2020 r. Są to przepisy:

  • rozdziału 4 dotyczące, m.in. stosowania stawki 0% przy świadczeniu usług nabywanych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, określonych usług transportu towarów, świadczeń dokonywanych na rzecz instytucji UE, organizacji międzynarodowych, wojska itd.,
  • rozdziału 5 dotyczące czasowo wprowadzonej stawki 0% dla określonych dostaw towarów w związku ze stanem epidemii COVID-19, np. towarów związanych z ochroną zdrowia na rzecz określonych podmiotów, laptopów i tabletów na rzecz m.in. placówek oświatowych
  • rozdziału 5a dotyczące czasowego (do 30 czerwca 2020 r.), wprowadzonego w związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19, stosowania obniżonej do wysokości 8% stawki podatku VAT dla dostaw środków odkażających o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych - opublikowany 25 czerwca 2020 r.

Ewa Sławińska

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami i programem PKWiU/CN ze stawkami VAT >>

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

1 lipca 2020 r. zmieniły się dotychczasowe zasady klasyfikacji towarów i usług oraz ustalania stawek VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować towar, stosując aktualny numer CN zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008, a potem przyporządkować właściwą stawkę VAT. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN są przypisane: stary numer PKWiU 2008 oraz stawka lub zwolnienie z VAT.

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK