do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 29.06.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

MF łagodzi przepisy o zapłacie na rachunek nieujawniony w Wykazie podatników VAT

Od 1 lipca 2020 r. zmienią się przepisy o obowiązku zapłaty na rachunek nieujawniony w Wykazie podatników VAT. Za zapłatę na taki rachunek podatnicy nadal będą karani utratą prawa do kosztów podatkowych, ale podatnik będzie mógł tego uniknąć w przypadkach wskazanych nowymi przepisami.

Oficjalnie zwiększy się liczba przypadków kiedy sankcja za zapłatę na rachunek nieujawniony w Wykazie podatników VAT w postaci wyłączenia wydatku z kosztów nie będzie miała w ogóle zastosowania. Od 1 lipca 2020 r. ze znowelizowanego art. 22p ust. 4 updof  i art. 15d ust. 4 updop będzie wprost wynikało, że podatnicy nie będą mieli obowiązku wyłączania z kosztów wydatków gdy zapłata zostanie co prawda dokonana na rachunek nieujawniony w Wykazie, ale:

  1. zostanie dokonana z użyciem mechanizmu podzielonej płatności,
  2. zostanie dokonana na rachunki cesyjne, rachunki wykorzystywane do celów działalności faktoringowej lub gospodarki własnej banków oraz SKOK-ów,
  3. będzie dotyczyła faktur dokumentujących WNT, import towarów i usług oraz dostawy towarów rozliczane przez nabywcę.

O ile pierwszy z ww. przypadków to zupełna nowość, o tyle w przypadku drugim i trzecim nowelizacja przepisów updof i updop stanowi potwierdzenie dotychczasowej praktyki podatkowej.

Z 3 do 7 dni zostanie również wydłużony termin na złożenie przez podatników formularzy ZAW-NR.

Podstawa prawna:

  • art. 1 pkt 4, art. 2 pkt 3 ustawy z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2020 r. poz. 1065

Katarzyna Wojciechowska

PKWiU - Nowa matryca stawek VAT – Usługi

Od 1 lipca 2020 r. zmieniły się dotychczasowe zasady klasyfikacji usług i ustalania stawek VAT. Od tej daty należy klasyfikować usługi według PKWiU 2015, co spowoduje również zmianę stawek VAT na wiele z nich. Nasza książka to jedyna publikacja na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich usług wymienionych w nowej klasyfikacji. Do pozycji PKWiU 2015 są przypisane: stary numer PKWiU 2008 według klucza powiązań GUS oraz stawka lub zwolnienie z VAT po zmianach i podstawa prawna ich zastosowania.

Kup już za: 178.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK