do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 05.06.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Dodatek solidarnościowy i podwyżka zasiłku dla bezrobotnych

Sejm przyjął ustawę o dodatku solidarnościowym, która zakłada też podwyżkę kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Dodatek solidarnościowy stanowiłby dodatkowy rodzaj wsparcia dla każdego, kto stracił pracę w wyniku kryzysu spowodowanego wirusem SARS-CoV-2.

Dodatek solidarnościowy

Dodatek solidarnościowy ma stanowić zabezpieczenie finansowe w okresie poszukiwania nowej pracy dla osób, które straciły pracę. Dodatek solidarnościowy miałby być świadczeniem przyznawanym maksymalnie na 3 miesiące w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2020 r., a jego wysokość miałaby wynosić 1400 zł miesięcznie. Biorąc pod uwagę fakt, że ustawa dopiero trafiła do Sejmu - a proces legislacyjny de facto jeszcze się nie zaczął - zaproponowane w projekcie terminy przysługiwania "daniny solidarnościowej" należy uznać za nierealne.

Dodatek ma przysługiwać osobom, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, i z którymi umowa o pracę została, po dniu 31 marca 2020 r., rozwiązana albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Warunkiem uzyskania prawa do dodatku solidarnościowego ma być posiadanie okresu podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 90 dni. Dodatek nie będzie przysługiwał osobom podlegającym ubezpieczeniom społecznym lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, w tym osobom mającym prawo do emerytury lub renty, rolnikom.

Dodatek solidarnościowy nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz potrąceniom i egzekucji.

Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych

Ustawa zakłada także podniesienie kwoty zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku. W okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku kwota zasiłku wzrośnie do 942,30 zł. Podwyższenie kwoty zasiłku planowane jest od dnia 1 września 2020 r. Podwyższoną kwotę zasiłku mają otrzymać wszyscy bezrobotni, zarówno nowo rejestrujący się, jak też bezrobotni, którzy już pobierają zasiłek. Bezrobotni, którzy są w trakcie pobierania zasiłku, otrzymają go w wyższej wysokości od dnia 1 września 2020 r.

Podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych ma się też wiązać z podwyższeniem wszystkich świadczeń, których wysokość uzależniona jest od wysokości zasiłku dla bezrobotnych, np. stypendium przysługującego w okresie odbywania szkolenia, stażu czy przygotowania zawodowego dorosłych, dodatku aktywizacyjnego, świadczenia integracyjnego czy maksymalnej możliwej refundacji w ramach prac interwencyjnych.

Oprac. Ewa Sławińska

Tarcza antykryzysowa – pomoc dla pracodawców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa (PDF)

Publikacja zawiera opis form pomocy dla pracodawców, poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa wprowadzonych przez tarczę antykryzysową. Uwzględnia również zmiany jakie wprowadziła tarcza antykryzysowa 2.0, która obowiązuje od 18 kwietnia 2020 r. Publikacja zawiera m.in. opis: warunków pomocy państwa w zakresie zwolnienia ze składek ZUS dla przedsiębiorców, zasady uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników oraz możliwości w zakresie uelastycznienia czasu pracy. Ebook zawiera liczne przykłady, wzory dokumentów i przydatne tabele z wy

Kup już za: 29.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK