do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 02.06.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Biała lista. Od 1 lipca 2020 r. - zmiany w przepisach

Od 1 lipca 2020 r. zmienią się przepisy wprowadzające obowiązek zapłaty na rachunek ujawniony w wykazie podatników VAT. Oficjalnie zwiększy się liczba przypadków, w których dopuszczalna będzie zapłata na rachunek inny niż ujawniony w wykazie. Z trzech do siedmiu dni zostanie również wydłużony termin na złożenie przez podatników formularzy ZAW-NR. Takie zmiany przewiduje uchwalona 6 maja 2020 r. nowelizacja ustawy o PIT i o CIT.

Od 1 stycznia 2020 r. został wprowadzony zakaz zaliczania do kosztów podatkowych niektórych wydatków, jeżeli zostały one uregulowane na rachunki inne niż ujawnione w wykazie podatników VAT (tzw. biała lista podatników VAT). Podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów wydatków poniesionych na zakup towarów lub usług o wartości przekraczającej 15 000 zł:

  •     które zostały udokumentowane fakturą przez czynnego podatnika VAT oraz
  •     uregulowane przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu na białej liście podatników VAT (art. 22p ust. 1 pkt 2 updof i art. 15d ust.1 pkt 2 updop).

Przed nowelizacją jedynym sposobem na uniknięcie sankcji za zapłatę na rachunek spoza białej listy było poinformowanie o tym naczelnika urzędu skarbowego poprzez złożenie zawiadomienia ZAW-NR w ciągu trzech dni od dnia dokonania przelewu. Z uwagi na pandemię koronawirusa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii termin ten wydłużono tymczasowo do 14 dni (zob. art. 15zzn ustawy o COVID-19).

Od 1 lipca 2020 r zdecydowano się wydłużyć z trzech do siedmiu dni czas na złożenie przez podatnika formularza ZAW-NR. Zmieniono również urząd skarbowy, do którego należy składać ZAW-NR. Podatnicy będą składali ZAW-NR do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nich samych, a nie naczelnika właściwego dla sprzedawcy.

 Oficjalnie zwiększy się liczba przypadków, w których sankcja w postaci wyłączenia wydatku z kosztów nie będzie miała w ogóle zastosowania. Od 1 lipca 2020 r. ze znowelizowanego art. 22p ust. 4 updof i art. 15d ust. 4 updop będzie wprost wynikało, że podatnicy nie będą mieli obowiązku wyłączania z kosztów wydatków, jeśli zapłata zostanie co prawda dokonana na rachunek nieujawniony na białej liście, ale:

  •     zostanie dokonana z użyciem mechanizmu podzielonej płatności,
  •     zostanie dokonana na rachunki cesyjne, rachunki wykorzystywane do celów działalności faktoringowej lub gospodarki własnej banków oraz SKOK-ów,
  •     będzie dotyczyła faktur dokumentujących WNT, import towarów i usług oraz dostawy towarów rozliczane przez nabywcę.

Nowością jest umożliwienie podatnikom PIT i CIT zaliczania do kosztów wydatków zapłaconych na inne rachunki niż wskazane na białej liście podatników VAT, jeżeli zapłacą je z użyciem mechanizmu podzielonej płatności (zob. pkt 3 dodany do art. 22p ust. 4 updof i do art. 15d ust. 4 updop). Tym samym podatnicy, którzy zdecydują się na dokonanie zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, nie będą w ogóle zobowiązani do sprawdzania, czy rachunek sprzedawcy figuruje na białej liście. Dzięki przepisom przejściowym nowelizacja znajdzie zastosowanie już do wydatków zaliczanych do kosztów od 1 stycznia 2020 r. i regulowanych od tego dnia (art. 10 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej). Ponadto z art. 8 ust. 3 ustawy nowelizującej wynika, że jeżeli podatnicy dokonali płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, to przepisów art. 22p ust. 2 updof i art. 15d ust. 2 updop w zakresie, w jakim dotyczą płatności dokonanej na rachunek spoza białej listy, nie stosuje się. To oznacza, że podatnicy, którzy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. uregulowali płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, ale nie zaliczali tego wydatku do kosztów podatkowych z tego powodu, że zapłata nastąpiła na rachunek nieujawniony na białej liście, mogą teraz dokonać korekty swoich rozliczeń.

Prawo do rozliczania w kosztach płatności dokonywanych na rachunki cesyjne, rachunki wykorzystywane do celów działalności faktoringowej lub gospodarki własnej banków oraz SKOK-ów nie będzie bezwarunkowe. Ustawodawca zastrzegł bowiem, że podatnicy, którzy będą chcieli rozliczyć w kosztach tego rodzaju wydatki, będą musieli otrzymać od banku, SKOK-u lub podmiotu będącego wystawcą faktury informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem cesyjnym lub rachunkiem wykorzystywanym do celów działalności faktoringowej lub gospodarki własnej. Ustawodawca zastrzegł jednak, że wymóg posiadania tego rodzaju informacji obejmie okres od 1 lipca 2020 r. To dobre rozwiązanie, zważywszy na fakt, że omawiana nowelizacja znajdzie zastosowanie także do wydatków zaliczonych do kosztów od 1 stycznia 2020 r. i regulowanych od tego dnia (art. 10 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej). Dzięki temu podatnicy, którzy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. zaliczali do kosztów wydatki regulowane na rachunki cesyjne, rachunki wykorzystywane do celów działalności faktoringowej lub gospodarki własnej banków oraz SKOK-ów, nie muszą występować do tych instytucji o wystawienie "wstecznie" takich informacji.

Katarzyna Wojciechowska

Nowa matryca stawek VAT – PKWiU, CN + program

Od 1 lipca 2020 r. zmieniają się dotychczasowe zasady klasyfikacji usług i towarów oraz ustalania ich stawek VAT. Od tej daty należy klasyfikować usługi według PKWiU 2015, towary będziemy klasyfikować według nomenklatury CN. Te zmiany spowodują również zmianę stawek VAT na wiele z nich. Nasze publikacje to jedyny komplet na rynku, który zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów i usług wymienionych w nowej klasyfikacji. Dodatkowo tylko w pakiecie PREMIUM dostęp do serwisu z wyszukiwarką, która umożliwia łatwe wyszukanie towaru lub usługi z przypi

Kup już za: 698.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK