do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 29.05.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Odprawy pieniężne należne pracownikom przy zwolnieniach grupowych

Pracownikowi, któremu pracodawca wypowiada umowę o pracę w ramach grupowego zwolnienia, należy się odprawa pieniężna.

Odprawa pieniężna przysługuje w wysokości:

■ jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy
krócej niż 2 lata,
■ dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy
od 2 do 8 lat,
■ trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy
ponad 8 lat.

Wysokość odprawy pieniężnej ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a jej wysokość nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. W 2020 roku jest to kwota 39 000 zł.

Co istotne, w razie ponownego zatrudniania pracowników w tej grupie zawodowej, do której należeli pracownicy zwolnieni w ramach grupowego zwolnienia, jeżeli pracownik w ciągu roku od zwolnienia zgłosi pracodawcy zamiar podjęcia zatrudnienia, to pracodawca powinien ponownie zatrudnić takiego pracownika w okresie 15 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy.

Gdy pracodawca nie zatrudni jednak pracownika, który miał pierwszeństwo w przyjęciu do pracy z powodu wcześniejszego zwolnienia grupowego, to taki pracownik może żądać nawiązania stosunku pracy i odszkodowania. „Pracownik może dochodzić (z racji pominięcia procedury z art. 9 ustawy z 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników) odszkodowania za czas pozostawania bez pracy od momentu, kiedy po stronie pracodawcy powstał obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika (zawarcia umowy o pracę)” – uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 11 stycznia 2018 r. (sygn. II PK 234/17).

Artykuł pochodzi z publikacji PRACODAWCA W KRYZYSIE >>

Tarcza antykryzysowa – pomoc dla pracodawców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa (PDF)

Publikacja zawiera opis form pomocy dla pracodawców, poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa wprowadzonych przez tarczę antykryzysową. Uwzględnia również zmiany jakie wprowadziła tarcza antykryzysowa 2.0, która obowiązuje od 18 kwietnia 2020 r. Publikacja zawiera m.in. opis: warunków pomocy państwa w zakresie zwolnienia ze składek ZUS dla przedsiębiorców, zasady uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników oraz możliwości w zakresie uelastycznienia czasu pracy. Ebook zawiera liczne przykłady, wzory dokumentów i przydatne tabele z wy

Kup już za: 29.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK