do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 12.05.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Podmioty powiązane mogą nie otrzymać pomocy z PFR

Przedsiębiorcom trudniej będzie ubiegać się o pomoc w ramach tzw. tarczy finansowej. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) przyznający pomoc w ramach tzw. tarczy finansowej zmienił informacje na temat kryteriów weryfikowania statusu firm. Ustalając status firmy na potrzeby określenia do jakiej kategorii przedsiębiorstw (mikro-, małe-, średnie – czy duże) należy, obecnie brać pod uwagę również wielkość przedsiębiorstw powiązanych. Może to oznaczać, że wiele przedsiębiorstw nie otrzyma tej pomocy.

Zgodnie z prawem unijnym status firmy należy ustalać, biorąc pod uwagę również wielkość przedsiębiorstw powiązanych. W polskim prawie nie ma takiego wymogu. Tym samym firma, która jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu polskiej ustawy – może już nim nie być zgodnie z prawem unijnym. Z odpowiedzi opublikowanych 7 maja 2020 r.  przez PFR wynika, że jeśli firma działa  wspólnie z podmiotami powiązanymi lub posiada przedsiębiorstwa partnerskie, to wartość zatrudnienia, przychodów i sumy bilansowej ustala się doliczając dane przedsiębiorstw powiązanych lub partnerskich. Dane przedsiębiorstw, które podlegają sumowaniu należy ustalać na podstawie ksiąg rachunkowych lub danych pochodzących ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego. PFR zmienił tu swoje stanowisko. Na początku bowiem twierdzono, że status przedsiębiorcy określany jest na podstawie polskich przepisów.

Odpowiedź PFR ma istotne znaczenie dla wszystkich przedsiębiorców posiadających podmioty powiązane lub partnerskie. Obecnie, jeżeli powiązane przedsiębiorstwa razem przekraczają limit zatrudnienia 250 osób oraz limit obrotów 50 mln euro, to  żadne z tych przedsiębiorstw nie otrzyma pomocy PFR w ramach tarczy finansowej dla MŚP. Będzie tak nawet, jeżeli każdy podmiot z osobna spełnia „polskie” kryteria do uznania za małego lub średniego przedsiębiorcę.

oprac. Sławomir Biliński

ZFŚS 2020. Komentarz

Książka zawiera komentarz do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Szczegółowo omawia obowiązki pracodawców związane z prowadzeniem działalności socjalnej. Wyjaśnienia zostały poparte praktycznymi przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym. Komentarz uwzględnia m.in. nową wysokość odpisu na fundusz obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Kup już za: 55.20 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK