do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 30.04.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Ewidencja księgowa składek ZUS zwolnionych z obowiązku opłacenia w całości lub części

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnień w ramach Tarczy Antykryzysowej muszą nadal na niezmienionych zasadach obliczać składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Nie są natomiast obowiązani do ich przekazania do ZUS. Zatem w księgach rachunkowych samo dekretowanie wynagrodzenia pracowników za miesiące, w których pracodawca stara się o zwolnienie, jest księgowane na zasadach ogólnych.

Dekretacja zwolnienia z opłacenia składek ZUS (całości należności ZUS lub 50%) może odbyć się w dwojaki sposób (w zależności od decyzji przyjętej przez jednostkę), tj.:

 • jako zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych (całość lub 50% składek w zależności od przysługującego zwolnienia)

Wn konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: „Rozrachunki z ZUS”)

Ma konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”

lub

 • jako pomniejszenie kosztów wynagrodzeń oraz kosztów ubezpieczeń społecznych (całość lub 50% składek w zależności od przysługującego zwolnienia)

Wn konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: „Rozrachunki z ZUS”)

Ma konto 404 „Wynagrodzenia” (w części finansowanej przez pracownika)

Ma konto 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników” (w części finansowanej przez pracodawcę)

Przykład

Firma zgłosiła do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. Na podstawie art. 31zo ust. 1 ustawy o COVID-19 pracodawca jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych (o ile taki fundusz opłaca). Rozliczenie podatkowo-składkowe pracownika otrzymującego wynagrodzenie w kwocie brutto w wysokości 4800 zł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Rozliczenie podatkowo-składkowe pracownika

Lp.

Lista płac za kwiecień 2020 r.

Kwota (zł)

1.

Wynagrodzenie z umowy o pracę

4800,00

2.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (poz. 1)

4800,00

3.

Składki na ubezpieczenia społeczne (poz. 2 × 9,76% + poz. 2 × 1,5% + poz. 2 × 2,45%)

658,08

4.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (poz. 2 - poz. 3)

4141,92

5.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (poz. 4 × 9%)

372,77

6.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (poz. 4 × 7,75%)

321,00

7.

Koszty uzyskania przychodu

250,00

8.

Podstawa opodatkowania, po zaokrągleniu do pełnych złotych (poz. 1 - poz. 3 - poz. 7)

3892

9.

Zaliczka na podatek (poz. 8 × 17% - 43,76 zł)

617,88

10.

Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych (poz. 9 - poz. 6)

297

11.

Do wypłaty (poz. 1 - poz. 3 - poz. 5 - poz. 10)

3472,15

Tabela 2. Składki obciążające pracodawcę

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

4800,00

2.

Składka emerytalna (9,76% × poz. 1)

468,48

3.

Składka rentowa (6,5% × poz. 1)

312,00

4.

Składka wypadkowa (1,67 % × poz. 1)

80,16

5.

Składka na FP i FS (2,45 % × poz. 1)

117,60

6.

Składka n FGŚP (0,10% × poz. 1)

4,80

Razem składki

983,04

Ewidencja w księgach rachunkowych

 1. Lista płac - wynagrodzenie brutto

Wn konto 404 „Wynagrodzenia”                                                                                             4 800,00 zł

Ma konto 230  „Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń”                             4 800,00 zł

 1. Lista płac - składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika        

Wn konto 230  „Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń”                               658,08 zł

Ma konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne”  (w analityce: „Rozrachunki z ZUS”)                                   658,08 zł

 1. Lista płac - składka na ubezpieczenie zdrowotne

Wn konto 230  „Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń”                               372,77 zł

Ma konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne”  (w analityce: „Rozrachunki z ZUS”)                                   372,77 zł

 1. Lista płac - zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych

Wn konto 230 „Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń”                                 297,00 zł

Ma konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: „Rozrachunki z US”)                                      297,00 zł

 1. Lista płac - składki ZUS finansowane przez pracodawcę

Wn konto 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników”                                     983,04 zł

Ma konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne”  (w analityce: „Rozrachunki z ZUS”)                                   983,04 zł

 1. WB - przelew wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika

Wn konto 230 „Rozrachunki z pracownikiem z tytułu wynagrodzeń”                             3 472,15 zł

Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy”                                                                         3 472,15 zł

Wariant 1

 1. Składki ZUS z opłacenia których pracodawca jest zwolniony w części finansowanej przez pracowników i w części finansowanej przez pracodawcę

Wn konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne”  (w analityce : „Rozrachunki z ZUS”) 2 013,89 zł

Ma konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”                                                                       2 013,89 zł

Wariant 2

Alternatywnie dekretacja zwolnienia z opłacenia składek ZUS (tj. wyżej wymieniony pkt 7) może zostać zaewidencjonowany:

 1. Składki ZUS z opłacenia których pracodawca jest zwolniony w części finansowanej przez pracowników (658,08 zł + 372,77 zł )= 1030,85

Wn konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne”  (w analityce : „Rozrachunki z ZUS”) 1 030,85 zł

Ma konto 404 „Wynagrodzenia”                                                                                              1 030,85 zł

 1. Składki ZUS z opłacenia których pracodawca jest zwolniony w części finansowanej przez pracodawcę

Wn konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne”  (w analityce : „Rozrachunki z ZUS”)  983,04 zł

Ma konto 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników”     983,04 zł

Należy przy tym wskazać, że chociaż oba przedstawione rozwiązania dotyczące dekretacji zwolnienia z opłacania składek ZUS są poprawne, to lepiej zdarzenie te przedstawia wariant 1 tj. ewidencja zwolnienia jako pozostałe przychody operacyjne. Z przepisów ustawy o COVID-19 wynika bowiem, że składki te są traktowane jako zapłacone a więc koszt „rachunkowy” powinien być raczej uwidoczniony w księgach rachunkowych w pełnej kwocie ( a nie po pomniejszeniu o zwolnienie). Wariant 1 jest również przyjaźniejszy pod względem podatkowym, gdyż wówczas zwolnienie będzie wydzielone i można będzie go uznać za przychód niepodatkowy.

Paweł Muż

Czytaj więcej w artykule: Zwolnienie z zapłaty składek ZUS za pracowników - rozliczenie podatkowe i w księgach rachunkowych >>

ZFŚS 2020. Komentarz

Książka zawiera komentarz do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Szczegółowo omawia obowiązki pracodawców związane z prowadzeniem działalności socjalnej. Wyjaśnienia zostały poparte praktycznymi przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym. Komentarz uwzględnia m.in. nową wysokość odpisu na fundusz obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Kup już za: 55.20 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK