INFOR.pl
Drukuj

Terminy sprawozdawczości do GUS i NBP w okresie epidemii

Rozumiejąc trudności w przygotowaniu i przekazaniu sprawozdań związane z epidemią GUS i NBP pracują nad przesunięciem terminów sprawozdawczych. Obie instytucje z wyrozumiałością powinny podejść do składających sprawozdania z opóźnieniem. Przy tym już obecnie GUS przesuwa terminy składania niektórych sprawozdań.

GUS, aby umożliwić zobowiązanym wywiązanie się  z obowiązków sprawozdawczych, udostępnia na dłużej Portal Sprawozdawczy dla niektórych sprawozdań. Pełna lista wydłużonych terminów składania sprawozdań dostępna jest na stronie form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/psinfo.htm. Jednocześnie w komunikacie opublikowanym pod podanym adresem GUS prosi jednostki składające sprawozdanie DG-1 „Meldunek o działalności gospodarczej” o udzielenie dodatkowych wyjaśnień względem zmian zaistniałych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. W badaniu DG-1 należy także stosować określone w komunikacie ustalenia dotyczące czasu pracy dla nowych sytuacji pojawiających się w stanie epidemii

NBP z kolei  zaproponował zmianę rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 sierpnia 2017 roku w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz. U. poz. 1548) w celu wydłużenia terminów sprawozdawczych. Projekt tego rozporządzenia przewiduje przedłużenie terminów począwszy od sprawozdań miesięcznych za luty 2020 r. oraz sprawozdań kwartalnych za I kwartał 2020 r. I tak zgodnie z projektem sprawozdania za luty będzie można składać do 20 kwietnia 2020 r. a terminy składania pozostałych sprawozdań zostały przedłużone o 14 dni.

Źródło:

  • Komunikat z 20 marca 2020 r. Dyrektora Departamentu Statystyki NBP – opubl. na sprawozdawczosc.nbp.pl/

  • Projekt z 3 kwietnia 2020 r. rozporządzenia  w sprawie określenia innych terminów przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu sprawozdań - opubl, legislacja.gov.pl

  • Przedłużenie terminów składania do GUS wybranych sprawozdań – opubl. na form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/psinfo.htm

Oprac. Sławomir Biliński