do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 07.04.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Świadczenia chorobowe za czas obowiązkowej kwarantanny odbywanej przez pracownika powracającego z zagranicy

Od 31 marca 2020 r. pracownik przekraczający granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski ma obowiązek odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę. Okres ten trwa 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy. Za czas tej nieobecności pracownikowi przysługują świadczenia chorobowe.

Pracownik powracający z zagranicy informuje swojego pracodawcę o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny (za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon). Za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązkowej kwarantanny przysługują takiej osobie świadczenia z tytułu choroby (wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek). Aby je otrzymać, pracownik, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia tej kwarantanny, składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby (ZUS) pisemne oświadczenie potwierdzające jej odbycie. W takim przypadku organ inspekcji sanitarnej nie wydaje decyzji. Oświadczenie pracownika stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny. Pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby za ten okres, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu, przy czym takie wystąpienie wymaga uzasadnienia.

Od 31 marca 2020 r. na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy m.in. wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 6 ust. 1 pkt 1a ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.). Dodana regulacja ma zastosowanie do osób, które zostały poddane obowiązkowi kwarantanny po 14 marca 2020 r.

Tarcza antykryzysowa – pomoc dla pracodawców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa (PDF)

Publikacja zawiera opis form pomocy dla pracodawców, poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa wprowadzonych przez tarczę antykryzysową. Uwzględnia również zmiany jakie wprowadziła tarcza antykryzysowa 2.0, która obowiązuje od 18 kwietnia 2020 r. Publikacja zawiera m.in. opis: warunków pomocy państwa w zakresie zwolnienia ze składek ZUS dla przedsiębiorców, zasady uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników oraz możliwości w zakresie uelastycznienia czasu pracy. Ebook zawiera liczne przykłady, wzory doku

Kup już za: 29.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK