do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 01.04.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Zwolnienie z opłacania składek przez 3 miesiące - dla kogo

Mikrofirmy i samozatrudnieni będą zwolnieni z opłacania składek na ZUS przez 3 miesiące – takie rozwiązanie przewiduje tzw. tarcza antykryzysowa podpisana wczoraj przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Ustawa weszła w życie 1 kwietnia 2020 r.

31 marca br. Sejm odrzucił senacką poprawkę, która zakładała, że z obowiązku płatności składek na ubezpieczenia społeczne mają zostać zwolnieni mikroprzedsiębiorcy, mali albo średni przedsiębiorcy za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r. Ze zwolnienia mieliby skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą działalności albo odnotowali spadek przychodów w wysokości co najmniej 20% w porównaniu do średniomiesięcznego przychodu osiągniętego w 2019 r. na skutek oraz w czasie trwania epidemii.

Ostatecznie ze zwolnienia będą mogły skorzystać mikrofirmy, które na dzień 29 lutego 2020 r.  zatrudniały mniej niż 10 pracowników, jeżeli były zgłoszone jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r.

Zwolnienie obejmie nieopłacone składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Ze zwolnienia ze składek będą mogli skorzystać również samozatrudnieni o przychodzie poniżej 15 681 zł (3-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2020 r.) za pierwszy miesiąc, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r. Samozatrudnieni również zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.

Samozatrudnieni mają zostać zwolnieni z opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Zwolnieni z płacenia składek na ZUS przez trzy miesiące mają być również duchowni.

Zwolnieniu z obowiązku opłacania będą podlegać należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej najniższej podstawy wymiaru tych składek.

Aby skorzystać ze zwolnienia konieczne jest złożenie wniosku, który płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek zawiera:

1) dane płatnika składek:

a) imię i nazwisko, nazwę skróconą;

b) numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,

c) adres do korespondencji;

2) oświadczenie płatnika składek, potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.;

3) inne informacje niezbędne do umorzenia składek;

4) podpis wnioskodawcy.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany będzie zobowiązany przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Jeśli przedsiębiorca nie spełnia warunków do skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek, może ubiegać się o odroczenie zapłaty składek korzystając z nowego uproszczonego formularza.

Źródło: INFORLEX

Przedsiębiorca w kryzysie (PDF)

W publikacji przedstawiamy wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa: udogodnienia w płatnościach podatków, instrumenty pomocowe służące poprawie płynności finansowej przedsiębiorców, rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów w związku ze zwalczaniem pandemii.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK