do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 02.03.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Mija termin na złożenie zaświadczenia o przychodach emerytów i rencistów za 2019 r.

Płatnicy składek (pracodawcy i zleceniodawcy) zatrudniający emerytów i rencistów mają obowiązek powiadomienia ZUS o wysokości osiąganych przez nich przychodów za rok ubiegły. Ten sam obowiązek spoczywa na świadczeniobiorcach. Nie ma znaczenia, czy zaświadczenie zostanie przekazane przez pracodawcę (zleceniodawcę) czy przez pracującą osobę pobierającą jednocześnie świadczenie emerytalne lub rentowe. Ważne, aby dokument z wykazanym przychodem za 2019 r. został sporządzony i przekazany do ZUS najpóźniej 2 marca 2020 r.

Pracodawcy i zleceniodawcy zatrudniający osoby mające jednocześnie prawo do świadczeń emerytalno-rentowych mają obowiązek poinformowania organ rentowy o wysokości ich przychodów uzyskanych za rok poprzedni. Zaświadczenia takie powinny być wypełniane ze szczególną starannością. Na ich podstawie ZUS dokona rocznego lub miesięcznego rozliczenia świadczeń emerytalnych i rentowych, wybierając najkorzystniejszy dla takiego pracownika lub zleceniobiorcy wariant. Zaświadczenia te muszą zostać złożone w ZUS najpóźniej do końca lutego danego roku.

W związku z tym, że 29 lutego 2020 r. wypada w sobotę, termin na złożenie tego dokumentu przesuwa się na pierwszy dzień roboczy, tj. 2 marca 2020 r. Warto przypomnieć, że konsekwencje niezłożenia takiego zaświadczenia poniesie świadczeniobiorca (pracownik lub zleceniobiorca). ZUS może zażądać od niego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń emerytalno-rentowych za poprzedni rok lub za trzy lata wstecz.

Podstawa prawna:

  • art. 103 - 106, art. 127 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 53

  • § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty - Dz.U. Nr 58, poz. 290; ost.zm. Dz.U. z 1997 r. Nr 47, poz. 310

  • art. 57 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - j.t. Dz.U. z 2018 r.,poz. 2096; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1133

Oprac. Agata Pinzuł

Pracodawca w kryzysie (PDF)

Publikacja zawiera praktyczne wskazówki i omówienie podstawowych instytucji prawa pracy – takich jak przestój, zwolnienia grupowe lub zmiana warunków wynagradzania, które mogą być wykorzystywane przez pracodawców. W książce omówiono także szczególne narzędzia, takie jak porozumienia kryzysowe zawierane z przedstawicielami załogi czy przestój wiążący się z dostępem do finansowania ze środków publicznych. Opracowanie zawiera także omówienie specustawy gospodarczej – tzw. tarczy antykryzysowej.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK