do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 26.02.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Pracodawca powinien wydać ZUS IMIR do 28 lutego 2020 r.

Pracodawcy i zleceniodawcy - w odniesieniu do osób, za które w 2019 r. rozliczali składki na ubezpieczenia społeczne – mają obowiązek przekazania tym osobom rocznej informacji. Ubezpieczeni powinni ją otrzymać najpóźniej 28 lutego 2020 r. w formie papierowej lub elektronicznej.

Roczną informację dla ubezpieczonego (w skrócie: ZUS IMIR lub ZUS IROU) mają obowiązek sporządzić i przekazać osobom ubezpieczonym płatnicy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym rozliczali i opłacali za te osoby składki na ubezpieczenia społeczne wykazywane w raportach ZUS RCA, ZUS RSA lub ZUS RPA. Przekazanie ubezpieczonemu ZUS IMIR za 2019 r. następuje do 28 lutego 2020 r. w formie papierowej lub za zgodą ubezpieczonego – w postaci elektronicznej. Termin ten jest konkretnie wskazany w art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i nie ulega przesunięciu jeżeli luty ma 29 dni.

Obowiązek przekazania ZUS IMIR w terminie do 28 lutego 2020 r. dotyczy m.in.:

  • pracodawców (w odniesieniu do osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy),
  • zleceniodawców (w odniesieniu do osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zastosowanie mają przepisy o zleceniu),
  • powiatowych urzędów pracy (w odniesieniu do bezrobotnych pobierających zasiłek dla bezrobotnych),
  • jednostek samorządu terytorialnego (w odniesieniu do ubezpieczonych wykonujących pracę w podlegających im szkołach, przedszkolach i innych jednostkach organizacyjnych systemu oświaty),

W informacji rocznej płatnik wykazuje składki należne i rozliczone. Zatem dla obowiązku przekazania ubezpieczonym tej informacji nie ma znaczenia, że składki nie zostały przekazane do ZUS.

Rocznej informacji nie muszą przekazywać ubezpieczonym płatnicy, którzy:

  • mimo braku ustawowego obowiązku przekazują ubezpieczonym informacje miesięczne (wydanie informacji rocznej jest jednak obowiązkowe na żądanie ubezpieczonego),
  • opłacają za daną osobę tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne.  

Pracodawca w kryzysie (PDF)

Publikacja zawiera praktyczne wskazówki i omówienie podstawowych instytucji prawa pracy – takich jak przestój, zwolnienia grupowe lub zmiana warunków wynagradzania, które mogą być wykorzystywane przez pracodawców. W książce omówiono także szczególne narzędzia, takie jak porozumienia kryzysowe zawierane z przedstawicielami załogi czy przestój wiążący się z dostępem do finansowania ze środków publicznych. Opracowanie zawiera także omówienie specustawy gospodarczej – tzw. tarczy antykryzysowej.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK