INFOR.pl
Drukuj

PIT-11 i PIT-8C za 2019 r. do 2 marca 2020 r.

Podmioty zobowiązane do sporządzenia informacji PIT-11 za 2019 r. mogą je przekazać podatnikom do 2 marca 2020 r. włącznie. Termin uległ przesunięciu, ponieważ ostatni dzień lutego przypada w 2020 r. w sobotę. W tym samym terminie można przekazać podatnikom informacje PIT-8C za 2019 r.

Przypominamy, że za 2019 r. obowiązuje wersja 25 informacji PIT-11. Należy w niej rozliczyć m.in. przychody:

  • ze stosunku pracy oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy,
  • z działalności wykonywanej osobiście,
  • praw autorskich i innych praw majątkowych, o których mowa w art. 18 updof,
  • z innych źródeł, od których nie istniał obowiązek pobrania zaliczki na PIT.

PIT-8C za 2019 r. należy natomiast sporządzić na wersji 10 tego formularza.

Podstawa prawna:

  • art. 39 ust. 3 i art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2019 poz. 1387; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 183

Oprac. Katarzyna Wojciechowska