INFOR.pl
Drukuj

Pobór podatku u źródła w 2020 r. - nowy okres przejściowy

Do 30 czerwca 2020 r. nie będą obowiązywać przepisy wprowadzające procedurę rozliczania (poboru) podatku u źródła (WHT) dla płatności powyżej 2 mln zł na rzecz jednego kontrahenta w roku podatkowym. Rozporządzenie Ministra Finansów w tej sprawie ukazało się w Dzienniku Ustaw z 30 grudnia 2019 r., a więc dzień przed ostatnim dniem obowiązywania poprzedniego odroczenia. Trzecie już odroczenie wejścia w życie tych przepisów ma dać ustawodawcy czas na ich znowelizowanie.

Przypominamy, że odroczone przepisy przewidują obowiązek poboru podatku u źródła przez płatnika w sytuacji przekroczenia kwoty 2 mln zł płatności na rzecz jednego podatnika (art. 26 ust. 2e updop oraz art. 41 ust. 12 updof). W takich przypadkach niepobranie podatku lub pobranie podatku według obniżonej stawki od nadwyżki ponad 2 mln zł wymaga dodatkowo złożenia:

  • odpowiedniego oświadczenia przez płatnika lub
  • w określonych przypadkach uzyskania opinii o stosowaniu zwolnienia.

Polskim płatnikom, którzy nie dostosowaliby się do tej procedury, groziłyby surowe sankcje finansowe, a nawet kara pozbawienia wolności. Stosowanie tych przepisów odroczono omawianymi rozporządzeniami do 30 czerwca 2020 r. Przy tym w przypadku PIT art. 41 ust. 12 updof obowiązywał w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Jednak obecnie i on został zawieszony na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.

Tak jak dotychczas odroczenie nie dotyczy innych zmian w zakresie podatku u źródła obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. Podatnicy podatku dochodowego mają zatem nadal m.in. - wprowadzony z początkiem 2019 r. - obowiązek dochowania należytej staranności przy weryfikacji warunków zastosowania niższej stawki, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku niezależnie od wysokości płatności.

Czytaj więcej w artykule: "Pobór podatku u źródła w 2020 r. - nowy okres przejściowy" >>