do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 24.02.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Mechanizm Podzielonej Płatności zamiast wpłaty na rachunek z Wykazu

Podatnicy nie będą musieli sprawdzać rachunków w Wykazie podatników VAT, ani dokonywać zapłaty na ten rachunek, aby zaliczyć wydatek do kosztów podatkowych. Wystarczy, że dokonają zapłaty za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Taka zmiana ma obowiązywać od kwietnia 2020 r. ale ułatwienie to ma mieć zastosowanie już do płatności dokonanych w I kwartale 2020 r. Dlatego już teraz warto płacić za faktury w mechanizmie podzielonej płatności.

Podatnik, który płaci za fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT dokumentującą transakcję przekraczającą 15 000 zł powinien dokonać zapłaty na rachunek podatnika ujawniony w Wykazie podatników VAT (na tzw. białej liście podatników VAT). Jeżeli dokona zapłaty na rachunek spoza Wykazu, utraci prawo do zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych. Z obecnie obowiązujących przepisów wynika, że sankcji tej można uniknąć jedynie wówczas, gdy podatnik zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego o tym, że dokonał zapłaty na inny rachunek niż ujawniony w Wykazie.

Po zmianach planowanych od 1 kwietnia 2020 r. podatnik uniknie sankcji również wtedy gdy zapłaci za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (obowiązkowo lub dobrowolnie). Nie będzie więc miało znaczenia, czy zapłata zostanie dokonana na rachunek ujawniony w Wykazie, aby można było zaliczyć wydatek do kosztów. Wystarczające będzie dokonanie zapłaty w MPP. Warto dodać, że projekt ustawy przewiduje również zastosowanie tego rozwiązania bezpośrednio do płatności dokonanych w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 r. Podatnik, który dokona płatności z zastosowaniem MPP w tym okresie, będzie mógł zaliczyć wydatek do kosztów niezależnie od tego, czy dokonał zapłaty na rachunek z Wykazu. Zapłata w MPP uwolni go od sankcji w postaci wyłączenia wydatku z kosztów (art. 8 ust. 3 projektu – druk sejmowy nr 207).

Dzięki temu rozwiązania stosowane w ustawach o podatkach dochodowych będą spójne z rozwiązaniami przyjętymi w Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 117ba Ordynacji podatkowej – za zapłatę na rachunek nieujawniony w Wykazie podatników VAT, podatnik może ponieść odpowiedzialność solidarną za VAT niezapłacony przez sprzedawcę. Odpowiedzialność ta jest jednak wyłączona, gdy nabywca dokona zapłaty z zastosowaniem MPP (art. 117bb Ordynacji podatkowej).

Dzięki zmianom obie sankcje (zarówno te z Ordynacji, jak i te wynikające z przepisów PIT i CIT) nie będą stosowane, gdy podatnik zapłaci w MPP.

art. 8 ust. 3 projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy nr 207

UWAGA!

Z najnowszych informacji eksperta Ministerstwa Finansów wynika, że omawiane zmiany wejdą w życie prawdopodobnie w późniejszym terminie, tj. od 1 lipca 2020 r.

Oprac. Ewa Sławińska

PKWiU - Nowa matryca stawek VAT – Usługi

1 lipca 2020 r. nastąpią dwie rewolucyjne zmiany dla podatników. Według nowych zasad będziemy klasyfikować usługi i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować usługę, stosując aktualny numer z PKWiU 2015 zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008. Po ustaleniu numeru PKWiU musi przyporządkować właściwą stawkę VAT, gdyż nowa klasyfikacja spowoduje również zmianę stawek VAT na niektóre z usług. Nasza książka to jedyna publikacja na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich usług wymienionych w nowej klasyfikacji. Do poz

Kup już za: 178.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK