Zmiany w podatkach dochodowych i VAT

Opublikowano projekty zmian w ustawach o podatku dochodowym i w ustawie VAT.

Planowane zmiany mają na celu m.in.:

  • dostosowanie regulacji do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r.,
  • umożliwienie niestosowania w określonych przypadkach przepisów dotyczących zwiększenia przychodów lub wyłączenia z kosztów podatkowych, w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki niezamieszczone w wykazie podatników VAT,
  • wprowadzenie szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w zakresie regulacji dotyczącej zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów hipotetycznych odsetek,
  • wprowadzenie możliwości przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób.

Zmiany mają wejść w życie 1 kwietnia 2020 r. z nielicznymi wyjątkami dotyczącymi np. zmian dostosowawczych w zakresie PKWiU, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw projekt z 31 stycznia 2020 r.; numer z wykazu prac legislacyjnych UD54

Oprac. Sławomir Biliński