Rejestracja podatników VAT

Ministerstwo Finansów planuje wydanie nowego rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników VAT.

Nowe rozporządzenie zawierać ma nowe druki formularzy:

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 kwietnia 2020 r

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług - projekt z 10 lutego 2020 r.; numer z wykazu prac legislacyjnych 126

Oprac. Sławomir Biliński