Zmiana numerów identyfikacyjnych VAT dla osób fizycznych w Holandii

Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 stycznie 2020 r. zmianie uległy numery identyfikacyjne VAT dla osób fizycznych w Holandii. Nowy numer jest ważny od 1 stycznia 2020 r. i osoby fizyczny są zobowiązane do używania go od tego dnia. Dlatego przy wysyłaniu pliku JPK_VAT istotne jest upewnienie się, czy numer VAT holenderskiego podatnika jest poprawny.

Jak wynika z objaśnień MF, holenderski numer VAT dla:

  • innych osób niż osoby fizyczne składa się z 9 cyfr, litery B i 2 cyfr (głownie B01): np. 123456789B01; numer ten pozostał bez zmian;
  • osób fizycznych był oparty na 9-cyfrowym numerze ewidencyjno-podatkowym BSN (citizen service number). Po zmianach nie zawiera tego numeru.

MF nie wskazało jednak jak ten numer po zmianach wygląda. Na stronie KE jest podany tylko jeden numer , który do tej pory był dla spółek.

oprac. Joanna Dmowska