do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 13.02.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Kompensowanie faktur dotyczących transakcji o wartości przekraczającej 15 000 zł nie wyłącza możliwości rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów

W rozliczeniach spółki z kontrahentami często stosowane są wzajemne kompensaty. Dotyczy to często transakcji o wartości przekraczającej 15 000 zł. Czy od 1 stycznia 2020 r. rozliczając takie transakcje w drodze kompensaty, spółka nadal może rozpoznawać koszty podatkowe?

Tak, jest to nadal możliwe, gdyż nowe przepisy nie ograniczają w żaden sposób możliwości kompensowania faktur. W szczególności kompensowanie faktur dotyczących transakcji o wartości przekraczającej 15 000 zł nie wyłącza możliwości rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów.

1 września 2019 r. weszło w życie nowe brzmienie art. 96b ustawy o VAT. Obecnie przepisy tego artykułu określają zasady prowadzenia wykazu podatników VAT obejmującego, między innymi, podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT (tzw. biała lista podatników). Wykaz ten zawiera przy tym, między innymi, numery posiadanych przez podatników rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą - wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych i potwierdzonych (zob. art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o VAT).

Biała lista podatników VAT, a podatek dochodowy

1 stycznia 2020 r. do ustaw o podatku dochodowym dodane zostały przepisy wyłączające możliwość zaliczania do kosztów podatkowych wydatków dotyczących transakcji pomiędzy przedsiębiorcami o wartości przekraczającej 15 000 zł, jeżeli płatności dotyczące tych transakcji zostały dokonane przelewem na rachunek inny niż wskazany na białej liście podatników (zob. art. 22p ust. 1 pkt 2 updof oraz art. 15d ust. 1 pkt 2 updop). Dodany został także art. 117ba Ordynacji podatkowej. Przepis ten zawiera, między innymi, przepisy o odpowiedzialności solidarnej podmiotów (np. nabywców towarów i usług) za zaległości podatkowe dostawcy lub usługodawcy w podatku VAT, jeżeli zapłata należności za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, zostanie dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, a z odrębnych przepisów wynika obowiązek dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego (zob. art. 117ba § 1 i 2 Ordynacji podatkowej), a więc dokonywana jest transakcja pomiędzy przedsiębiorcami o wartości przekraczającej 15 000 zł.

Czytaj więcej w artykule: Czy w 2020 r. możliwe jest kompensowanie faktur bez utraty prawa do rozpoznania kosztów podatkowych >>

VAT 2020. Komentarz

Książka zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1 lipca i 1 października 2020 r. oraz nowe regulacje wprowadzone w związku z pandemią koronowirusa. Szczegółowo wskazuje, jak w ważnych kwestiach zmieniło się w ostatnim roku stanowisko krajowych sądów administracyjnych oraz organów podatkowych. Są w niej praktyczne tabele i prawie 300 przykładów pokazujących, jak rozliczać VAT.

Kup już za: 199.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK