do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 13.02.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Nie można wystawiać elektronicznych paragonów

Do czasu zmiany przepisów nie można wydawać paragonów w wersji elektronicznej. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z 19 grudnia 2019 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.674.2019.1.EJ):

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy elektroniczna wersja paragonu jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących oraz czy tak jak dotychczas Wnioskodawca ma drukować paragony w wersji papierowej do zamówień internetowych.

Zasadą jest, że podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących zobowiązani są do wydruku paragonu fiskalnego. Zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo miarowe pozwalają na wprowadzenie nowych kas rejestrujących posiadających funkcję przesyłania danych o sprzedaży do systemu teleinformatycznego Szefa KAS. Zarówno w obecnie obowiązujących przepisach, jak i po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o Miarach nie został przewidziany warunek emitowania paragonów elektronicznych.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca dokonuje sprzedaży m.in. w sklepie internetowym na rzecz osób fizycznych. Wnioskodawca prowadzi ewidencję sprzedaży za pomocą kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii. Od 1 stycznia 2020 r. planuje wymianę kas fiskalnych na kasy on-line.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy wskazać, że Wnioskodawca dokonując ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych za pomocą kasy on-line, stosownie do regulacji zawartych w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy oraz § 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, ma obowiązek wystawienia, wydrukowania i wydania nabywcy paragonu dokumentującego sprzedaż internetową.

Wskazać należy, że w obecnie obowiązujących przepisach nie została przewidziana możliwość zastąpienia paragonów papierowych ich wersją elektroniczną.

Od redakcji:

Nadal trwają prace legislacyjne dotyczące kas rejestrujących mających postać oprogramowania (tzw. kas wirtualnych), do zainstalowania na różnych urządzeniach, w tym np. na smartfonach. Rozporządzenie ma wejść w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania go w Dzienniku Ustaw. Kasy te będą mogły być używane przez podatników, u których wartość sprzedaży bez podatku nie przekroczyła co najmniej w jednym z dwóch poprzednich lat podatkowych równowartości w złotych 10 milionów euro. Ponadto od 1 kwietnia 2020 r. z ustawy o VAT ma wynikać możliwość wystawiania i wydawania paragonów elektronicznych (tzw. e-paragon wysłany np. e-mailem). Na otrzymanie paragonu w formie elektronicznej zgodę będzie musiał wyrazić kupujący.

Źródło: Biuletyn VAT

VAT 2020. Komentarz

Książka zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1 lipca i 1 października 2020 r. oraz nowe regulacje wprowadzone w związku z pandemią koronowirusa. Szczegółowo wskazuje, jak w ważnych kwestiach zmieniło się w ostatnim roku stanowisko krajowych sądów administracyjnych oraz organów podatkowych. Są w niej praktyczne tabele i prawie 300 przykładów pokazujących, jak rozliczać VAT.

Kup już za: 199.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK