INFOR.pl
Drukuj

Split payment wymaga dodatkowych księgowań

Czy w związku z płatnością w ramach mechanizmu podzielonej płatności (split payment) dochodzi w spółce do dodatkowych księgowań?

Tak. Rozdzielanie płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP) na kwotę netto i kwotę VAT (przy czym kwota VAT jest przelewana przez bank na wydzielony rachunek VAT) powoduje konieczność dokonywania dodatkowych księgowań związanych z obciążaniem i uznawaniem wydzielonego rachunku VAT.

Zapłata w ramach mechanizmu podzielonej płatności polega na:

  • rozdzieleniu płatności wynikającej z faktury na kwotę netto i kwotę VAT,
  • dokonaniu wpłaty tych kwot na dwa odrębne rachunki (rachunek rozliczeniowy i rachunek VAT).

Powoduje to, że w księgach rachunkowych muszą zostać uwzględnione zdarzenia gospodarcze związane z obciążaniem i uznawaniem rachunku VAT. W tym celu wskazane jest wydzielanie przez daną jednostkę dodatkowych kont analitycznych do posiadanego w banku bieżącego rachunku bankowego. Rozszerzenie analityki konta 131 "Bieżący rachunek bankowy" może odbyć się poprzez utworzenie następujących kont:

  • konto 131-01 "Rachunek rozliczeniowy",
  • konto 131-02 "Rachunek VAT".

Prowadzenie takiej analityki pozwala jednostce monitorować stan środków na rachunku VAT. Informacja na ten temat jest istotna z dwóch powodów. Pierwszym jest fakt, że nie każde zobowiązanie jednostki może być realizowane z rachunku VAT (przypomnijmy, że z rachunku VAT można regulować jedynie zobowiązania z tytułu VAT, PIT, CIT, podatku akcyzowego, należności celnych i składek ZUS - zgodnie z art. 62b ust. 2 pkt 2 Prawa bankowego). Drugim powodem jest obowiązek wykazywania w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego informacji o środkach pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT (ust. 1 pkt 18 informacji dodatkowej - załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości).

Czytaj więcej w poradzie: Czy split payment wymaga dodatkowych księgowań >>

Źródło: Monitor Księgowego