do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 29.01.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Automatyczne przekazywanie danych z rejestru PESEL do CRP KEP

W ustawie o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników został rozszerzony katalog danych, które są automatycznie przekazywane z rejestru PESEL do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatkowej (dalej: CRP KEP). Od 1 stycznia 2020 r. są w ten sposób przekazywane także numery PESEL rodziców, jeżeli zostały im nadane, a w przypadku braku numerów PESEL - imiona i nazwiska rodowe rodziców.

Ponadto minister właściwy do spraw informatyzacji, po otrzymaniu od Szefa Krajowej ­Administracji Skarbowej informacji o zaewidencjonowaniu osoby fizycznej objętej rejestrem PESEL w CRP KEP, niezwłocznie przekazuje dane, o których mowa w art. 8 pkt 12 i 13 ustawy o ewidencji ludności, czyli:

1) imię i nazwisko rodowe oraz numer PESEL małżonka, jeżeli został mu nadany,

2) datę zawarcia związku małżeńskiego, oznaczenie aktu małżeństwa i urzędu stanu ­cywilnego, w którym został on sporządzony, datę rozwiązania związku małżeńskiego, sygnaturę akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, sygnaturę akt i oznaczenie sądu, który ustalił nieistnienie małżeństwa, sygnaturę akt i oznaczenie sądu, który unieważnił małżeństwo, datę zgonu małżonka albo datę znalezienia jego zwłok, oznaczenie jego aktu zgonu i urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony.

Wymienione informacje są przekazywane pomiędzy rejestrami PESEL i CRP KEP każdorazowo - w przypadku zmiany wymienionych danych.

KOMENTARZ: Zmiana umożliwia sporządzenie dla podatnika poprawnego zeznania podatkowego przez organ podatkowy, w tym uwzględnienia w nim również odliczenia ulgi na dzieci nowo narodzone, które nie zostały wykazane przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły. Rozszerzenie zakresu danych przekazywanych z rejestru PESEL do CRP KEP o dane rodziców osób zaewidencjonowanych w rejestrze PESEL oraz o dane dotyczące statusu związku małżeńskiego ma na celu umożliwienie sporządzenia dla podatnika zeznania podatkowego przez organ podatkowy w zakresie odliczenia przez organ podatkowy ulgi na dzieci.

Czytaj więcej w artykule: "Przewodnik po zmianach w podatkach i rachunkowości 2020" >>

Przedsiębiorca i pracodawca w kryzysie – komplet e-booków

Komplet poradników w których kompleksowo omawiamy rozwiązania antykryzysowe dla przedsiębiorców i pracodawców wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. W publikacjach przedstawiamy m.in.: udogodnienia w płatnościach podatków, instrumenty pomocowe służące poprawie płynności finansowej przedsiębiorców a także praktyczne wskazówki i omówienie podstawowych instytucji i narzędzi prawa pracy – takich jak przestój, zwolnienia grupowe lub zmiana warunków wynagradzania, które mogą być wykorzystywane przez pracodawców. W poradnikach opisujemy instrumenty

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK