INFOR.pl
Drukuj

Kwota wolna od potrąceń na przełomie roku

Częstą wątpliwością pojawiającą się wśród pracodawców jest to, czy przy potrąceniach dokonywanych z wynagrodzenia za grudzień poprzedniego roku, wypłacanego w styczniu następnego roku, stosować "nowe" czy "stare" kwoty wolne od potrąceń.

Zgodnie z poglądem Biura Krajowej Rady Komorniczej wyrażonym w piśmie z 18 stycznia 2011 r. (KRK/IV/117/11) kwota wolna od zajęć powinna być obliczana na bazie płacy minimalnej obowiązującej w miesiącu, za który pensja jest należna.

Inne stanowisko w tej sprawie prezentuje Państwowa Inspekcja Pracy w piśmie z 26 stycznia 2011 r. (GPP-364-4560-3-1/11/PE/RP). Wyjaśniono w nim, że podczas dokonywania potrąceń z należności za pracę pracodawca powinien uwzględniać kwotę wolną obliczoną od ustawowej płacy minimalnej obowiązującej w dacie wypłaty pensji. Przy dokonywaniu potrąceń z pracowniczego wynagrodzenia na przełomie roku, od 1 stycznia należy stosować kwotę wolną ustaloną od nowej płacy minimalnej.

Uwzględniając przeznaczenie kwoty wolnej, która ma być gwarantem pewnego minimum bytowego w miesiącu wypłaty wynagrodzenia, za słuszny należy uznać drugi z przedstawionych poglądów.

Czytaj więcej w artykule: "Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2020" >>