do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 28.01.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2020 r.

Zbliża się coroczna waloryzacja rent i emerytur. Utrzymany został obowiązujący także przy poprzedniej waloryzacji świadczeń, procentowo-kwotowy model ustalania wysokości podwyżki, która zasadniczo nie może wynosić mniej niż 70 zł. Ponadto w kwietniu 2020 r. emeryci i renciści otrzymają dodatkowe świadczenie, potocznie określane jako 13-ta emerytura. Od 2020 r. będzie ono wypłacane corocznie. Od 1 marca 2020 r. podwyższeniu ulegnie próg dochodowy, na podstawie którego ustala się uprawnienie do świadczenia 500+ dla osób niepełnosprawnych.

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2020 r. zostanie wprowadzona na mocy ustawy z 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z ustawą nowelizującą wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 103,24% (procentowy element waloryzacji). Jednocześnie kwota podwyżki nie może być niższa niż 70 zł (kwotowy element waloryzacji). Tym samym od 1 marca 2020 r. świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podwyższone o 3,24%, zasadniczo jednak nie mniej niż o 70 zł.

Kwotowy charakter ma również waloryzacja najniższych rent i emerytur. Ustawa nowelizująca określiła wysokość tych świadczeń, wskazując ich wysokość kwotowo. Kwotowa podwyżka najniższych rent ,,z ogólnego stanu zdrowia" spowoduje również podwyższenie:

  • najniższych rent z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową - do 120% kwot najniższych rent ,,z ogólnego stanu zdrowia",
  • ryczałtowych kwot rent z tytułu wypadków i chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach - do kwot najniższych rent wypadkowych,
  • rent socjalnych - do 100% nowej kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Czytaj więcej w artykule: "Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2020 r." >>

Tarcza antykryzysowa 2.0 – co się zmieniło w zakresie pomocy dla pracodawców (PDF)

Publikacja zawiera opis zmian w zakresie prawa pracy i ZUS wprowadzonych przez tarczę antykryzysową 2.0, która obowiązuje od 18 kwietnia 2020 r. Przedstawia m.in. zmienione zasady pomocy państwa w zakresie zwolnienia ze składek ZUS dla przedsiębiorców, nowe warunki przyznawania świadczenia postojowego oraz zasady przeprowadzania szkoleń bhp w czasie epidemii koronawirusa. Ebook zawiera liczne przykłady, wzory dokumentów i przydatną tabelę z wykazem zmian wprowadzonych przez tarczę antykryzysową 2.0.

Kup już za: 19.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK