INFOR.pl
Drukuj

Zerowy PIT dla młodych w 2020 r. nie wymaga oświadczenia

W 2020 r. pracodawcy mają ustawowy obowiązek stosowania zwolnienia z PIT dla młodych. Nie jest już wymagane, aby pracownik składał oświadczenie upoważniające pracodawcę do stosowania tego zwolnienia. W tym roku kwota zwolnienia wynosi 85 528 zł.

Zwolnienie z PIT dla młodych obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r. Można z niego skorzystać, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. przychód pochodzi z pracy lub ze zlecenia,
  2. przychód został uzyskany do dnia ukończenia przez podatnika 26. roku życia,
  3. nie został przekroczony limit zwolnienia, który w 2020 r. wynosi 85 528 zł,
  4. przychód nie jest opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 29 ust. 1 albo art. 30 ust. 1 updof (art. 21 ust. 1 pkt 148 i art. 29 ust. 6 updof).

W 2019 r. warunkiem koniecznym do zastosowania przez płatnika wymienionego zwolnienia było złożenie przez młodego pracownika (zleceniobiorcy) pisemnego oświadczenia, że uzyskane przez niego w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. przychody będą w całości zwolnione od podatku.

W 2020 r. płatnicy mają ustawowy obowiązek stosowania tego zwolnienia. Podatnik nie ma obowiązku składania oświadczenia w tej sprawie. W związku z tym, począwszy od wynagrodzeń wypłacanych w styczniu 2020 r., jeżeli spełnione zostały wymienione wyżej warunki - płatnik nie powinien od nich pobierać zaliczki na PIT. Zrobi to dopiero wtedy, gdy dochód młodego pracownika (zleceniobiorcy) przekroczy w trakcie roku kwotę 85 528 zł.

Czytaj więcej w artykule: "ZMIANY 2020! Zerowy PIT dla młodych w 2020 r. - nie wymaga oświadczenia" >>