INFOR.pl
Drukuj

Kasy software'owe nie gwarantują przedsiębiorcom bezpieczeństwa

Propozycje zmian zawarte w projekcie rozporządzenia MF w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania z 22 listopada 2019 r. znajdą swoje zastosowanie u wybranych grup podatników. Jak rozumiemy, zamierzeniem twórców projektu jest wsparcie przedsiębiorców, którzy funkcjonują w specyficznych warunkach. Trudno bowiem wyobrazić sobie dużego detalistę, który korzysta z rozwiązania fiskalnego opartego o kasy w formie oprogramowania (softwarowe). Każda duża sieć handlowa wyposaża stanowiska kasowe w urządzenia mogące obsłużyć klienta: POS (w tym skaner kodów paskowych), drukarka fiskalna, terminal płatniczy, waga, itd. Jeżeli proponowane rozwiązanie nie jest zaadresowane do branży dużego handlu i usług, to uznajemy, że dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

Obawy BCC wzbudza przerzucenie na przedsiębiorców pełnej odpowiedzialności za sprawność kas opartych na oprogramowaniu. W dzisiejszym rozwiązaniu gwarantem bezpieczeństwa kas była homologacja przeprowadzana przez GUM – instytucję cieszącą się zasłużonym zaufaniem. Brak neutralnego weryfikatora rozwiązań softwareowych może skutkować karami dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się skorzystać z kas opartych na oprogramowaniu.

BCC podtrzymuje opinię, że rozwiązania kasowe – niezależnie od tego, czy software’owe, czy tradycyjnie hardware’owe – powinny przechodzić przez proces certyfikacji w upoważnionej do tego instytucji. Taka certyfikacja gwarantuje odpowiednią jakość urządzeń i zmniejsza zaangażowanie i odpowiedzialność przedsiębiorców za właściwe funkcjonowanie kas. BCC oczekuje również, że kasy software’owe spełniać będą wymóg obligatoryjnej komunikacji z terminalami płatniczymi za pośrednictwem uniwersalnego protokołu komunikacyjnego, wdrożonego odpowiednim rozporządzeniem.

Niestety, w nowej wersji projektu rozporządzenia zostały uwzględnione tylko niektóre uwagi przekazane we wrześniu br. w ramach konsultacji publicznych pierwotnej wersji projektu. W kontekście budowy społeczeństwa cyfrowego, BCC pragnie zauważyć uwzględnienie w projekcie odniesień do protokołu komunikacyjnego kasa rejestrująca – terminal płatniczy oraz usankcjonowanie obsługi elektronicznego paragonu fiskalnego.

Źródło: Business Centre Club