do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 09.12.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Przedsiębiorcy zapłacą składki ZUS dobrowolnie?

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który zakłada likwidację obowiązku opłaty składek na ubezpieczenie społeczne na rzecz wprowadzenia systemu dobrowolnych składek (składki na: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) przez przedsiębiorców.

Przy utrzymaniu obecnie obowiązujących rozwiązań od 1 stycznia 2020 r. wysokość obciążenia finansowego polskich przedsiębiorców z tytułu składek ZUS wzrośnie do niemal 1500 zł miesięcznie.

Od 1 stycznia 2019 r. możliwe jest także opłacanie niższych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, proporcjonalnie do wysokości przychodu. Z preferencji mogą skorzystać jedynie osoby, które uzyskały przychód w 2018 r. w kwocie nieprzekraczającej trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2018 r., czyli 63000 zł.  Składki te muszą być opłacane przez przedsiębiorców co miesiąc, niezależnie od tego, czy działalność przedsiębiorcy generuje stratę czy zysk. W wielu przypadkach obowiązek opłaty składek ZUS prowadzi do bankructwa przedsiębiorców. Obecny, obowiązkowy ZUS stanowi istotne obciążenie dla przedsiębiorców, którzy uzyskują niskie marże ze swojej działalności, a dla wielu firm stanowi barierę w dalszym rozwoju.  

Projektowana zmiana miałaby pozytywny wpływ na sytuację mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ zmiana ta prowadzi do zmniejszenia opodatkowania przedsiębiorców. Wg danych GUS w Polsce zarejestrowanych jest ponad 3,1 mln osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (dane za grudzień 2018 r.). Według relacji mediów, wprowadzenie dobrowolności składek ZUS jest zmianą oczekiwaną przez środowiska przedsiębiorców oraz organizacje zrzeszające polskie firmy. Grupą, która skorzystałaby najbardziej na proponowanej zmianie będą nowi przedsiębiorcy, drobni przedsiębiorcy, innowatorzy oraz start-upy. Zmniejszenie klina podatkowego wskutek likwidacji obowiązkowych składek emerytalnych i rentowych dla przedsiębiorców w sposób znaczący ułatwiłoby nowym przedsiębiorcom wejście na rynek. Projektowana zmiana jest istotna dla innowatorów i startupów, z uwagi na rodzaj prowadzonej przez nich działalności. Firmy te od początku swojego istnienia znajdują się w intensywnej fazie inwestycyjnej. Pomimo braku osiągania dochodów, zmuszone są jednak do zapłaty obowiązkowych składek ZUS. Zniesienie obowiązku opłaty składek ZUS w sposób znaczący ułatwiłoby działalność tego rodzaju firm. Ponadto, projektowana zmiana pozytywnie wpłynęłaby na firmy oferujące ubezpieczenia społeczne w sektorze prywatnym (taką chęć wyraziło ponad 88% przedsiębiorców badanych przez Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w przypadku). 

Projekt ustawy zawiera przepisy przejściowe, zgodnie z którymi przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy będą mieli czas na zgłoszenie chęci podlegania ubezpieczeniom społecznym. Brak zgłoszenia będzie oznaczał rezygnację z podlegania ubezpieczeniom społecznym. 

Nowelizacja miałaby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Źródło: Sejm RP

Zmiany w zatrudnieniu pracowników administracji rządowej i samorządowej wprowadzone przez tarczę antykryzysową 2.0 (PDF)

Publikacja w sposób praktyczny przedstawia wprowadzone przez tarczę antykryzysową 2.0 od 18 kwietnia 2020 r. zasady ograniczania zatrudnienia w administracji rządowej i urzędach wojewódzkich. Ponadto opisuje warunki przenoszenia pracowników samorządowych na inne stanowiska pracy w okresie epidemii koronawirusa. E-book zawiera przydatne wzory dokumentów (porozumienie w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego, informacje o zastosowaniu mniej korzystanych warunków zatru

Kup już za: 29.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK