do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 05.12.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Więcej usług budowlanych może być opodatkowanych stawką 8%

Od 23 listopada 2019 r. rozszerzono definicję budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Definicją tą zostały objęte mikroinstalacje funkcjonalnie związane z budynkami objętymi społecznym programem mieszkaniowym. Ich dostawa albo montaż wykonany w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych tych budynków są opodatkowane stawką 8%.

Z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT wynika, że stawkę 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy dotyczących obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Od 23 listopada 2019 r. do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym zalicza się:

  1. obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
  2. lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12 oraz
  3. obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,
  4. mikroinstalację, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2018 r. poz. 2389 z późn. zm.), funkcjonalnie związaną z obiektami i lokalami wymienionymi w pkt 1-3.

Definicja

Mikroinstalacja - to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.

Do obiektów budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zaliczamy:

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
  2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Po zmianie, z przepisów ustawy o VAT wprost wynika, że stawką 8% jest opodatkowana dostawa albo montaż wykonany w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy mikroinstalacji funkcjonalnie związanej z lokalami i obiektami objętymi społecznym programem mieszkaniowym.

Czytaj więcej w artykule: "Więcej usług budowlanych może być opodatkowanych stawką 8%" >>

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

1 lipca 2020 r. zmieniły się dotychczasowe zasady klasyfikacji towarów i usług oraz ustalania stawek VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować towar, stosując aktualny numer CN zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008, a potem przyporządkować właściwą stawkę VAT. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN są przypisane: stary numer PKWiU 2008 oraz stawka lub zwolnienie z VAT.

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK