INFOR.pl
Drukuj

Kiedy zleceniobiorca podlega pod PPK

Zleceniobiorca podlega pod PPK jeżeli spełnia trzy warunki. Musi mieć co najmniej 18 lat i nie więcej niż 70 lat, podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz przystąpić do PPK.