do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 02.12.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Większa ochrona małych i średnich przedsiębiorców

Mali i Średni przedsiębiorcy mają zyskać szerszą ochronę i pomoc ze strony Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Planowane zmiany w tym zakresie mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji nowelizacji w Dzienniku Ustaw.

Kompetencje Rzecznika mają być rozszerzone o:

  • organizowanie mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej,
  • zyskiwanie dostępu do akt spraw będących w toku, a także
  • możliwość brania udziału w postępowaniu w sprawach cywilnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, pod warunkiem, że jego stroną jest przedsiębiorca z sektora małych i średnich przedsiębiorców (MŚP).

W przepisach obecnie obowiązujących zostało zapisane, że Rzecznik jedynie "pomaga" w organizacji mediacji. Zmiany precyzują, że kompetencją Rzecznika jest "organizowanie" mediacji. W kwestiach spornych przedsiębiorcy będą więc mogli domagać się od Rzecznika organizacji procesu mediacyjnego.

Całkowicie nową kompetencję dla Rzecznika jest. możliwość brania udziału w postępowaniu w sprawach cywilnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Będzie to możliwe tylko w przypadku, gdy stroną w takim postępowaniu będzie przedsiębiorca z sektora MŚP, który wyrazi zgodę na piśmie na udział Rzecznika, oraz gdy Rzecznik brał udział w postępowaniu administracyjnym poprzedzającym postępowanie sądowe.

Ze względów formalnych dla przedsiębiorców istotne jest wprowadzenie wytycznych dotyczących wniosku kierowanego do Rzecznika. Wniosek tego typu musi zawierać oznaczenie wnioskodawcy w sposób umożliwiający jego identyfikację jako przedsiębiorcy albo organizacji przedsiębiorców, a także określać przedmiot sprawy. Rozwiązanie to ma ułatwić procedurę rozpatrywania wniosków trafiających do Rzecznika.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - opublikowany 24 października 2019 r.

Oprac. Ewa Sławińska

PODATKI 2021 KOMPLET

Black Friday

Komplet wyjątkowych publikacji dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2021 r. Na pakiet składa się dziesięć  publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2021 r. oraz rozliczenia PIT za 2020 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 2021

Kup już za: 304.20 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK