do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 18.11.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Powstanie Centralna Informacja Emerytalna

Polski system emerytalne docelowo ma składać się z 3 filarów - publicznego, prywatno-pracowniczego i filaru indywidualnych oszczędności. Informacje o poszczególnych kontach w ramach tych 3 filarów mają zostać zgromadzone w jednej, zintegrowanej Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE).

Minister Inwestycji i Rozwoju ogłosił projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej. Zgodnie z jego założeniami, informacje na temat środków gromadzonych przez osoby pracujące w poszczególnych filarach emerytalnych, a także prognozowana wysokość ich emerytury, mają zostać zintegrowane, zgromadzone w jednej ewidencji i dostępne on-line. Takie zmiany przewiduje projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej.

Trzy filary zabezpieczenia emerytalnego

Zgodnie z wprowadzanymi zmianami w formach gromadzenia oszczędności na starość, polski system zabezpieczenia emerytalnego ma składać się z 3 filarów:

  • filaru publicznego - na który składają się przede wszystkim system powszechny prowadzony przez ZUS, KRUS, a także emerytury z systemu zaopatrzeniowego służb mundurowych (MSWiA i MON) oraz system administrowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości;
  • prywatnego filaru pracowniczego - współtworzonego lub tworzonego przez pracodawców, na który składają się konta w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz w Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE),
  • filaru prywatnego - na który składają się Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz "nowe" IKE, które powstanie po likwidacji otwartych funduszy emerytalnych (OFE).

Rozproszona informacja emerytalna

Projektodawca omawianej ustawy wskazał, że kolejne zmiany koncepcji w zakresie zabezpieczenia emerytalnego, powoływanie do życia nowych produktów oszczędnościowych, kolejne reformy i przekształcenia OFE – wszystko to spowodowało, że osoby gromadzące oszczędności na starość nie mają obecnie pełnej i kompleksowej wiedzy gdzie są lokowane pieniądze pobierane z ich składek, jak traktować nowe formy oszczędzania i na jakie wypłaty z ich tytułu można liczyć w przyszłości.

Co prawda instytucje finansowe czy ZUS dostarczają regularnych informacji o stanie kont, udostępniają także internetowo możliwość sprawdzania stanu rachunków, ale jest to wiedza rozproszona, trzeba pamiętać kilka loginów i haseł, by mieć wgląd w prezentowane dane. Różna jest także forma ich prezentacji. Brakuje jednego, spójnego, docelowego miejsca gdzie taką informację można całościowo uzyskać, bez konieczności zwracania się do wielu instytucji.

Zdaniem projektodawcy powoduje to niskie zaufanie do samej idei oszczędzania i tych instytucji, które gromadzą oszczędności. Jeśli trudno o dostęp do informacji gdzie wędrują pieniądze z obowiązkowych składek czy dobrowolnych wpłat, jeśli wiadomo, na jakie świadczenia mogą liczyć w przyszłości - powoduje to zniechęcenie do gromadzenia oszczędności, dedykowanych na okres po zakończeniu kariery zawodowej.

Centralna Informacja Emerytalna

W związku z tym rząd zaproponował utworzenie nowego systemu informatycznego, który służyłby gromadzeniu i udostępnianiu informacji emerytalnych. W projektowanej ustawie system został określony jako Centralna Informacja Emerytalna (CIE).

Centralna Informacja Emerytalna, gromadząc dane ze wszystkich wspomnianych wyżej filarów zabezpieczenia starości (publiczny, prywatno-pracowniczy, prywatno-indywidualny), ma spełnić 3 podstawowe zadania:

  1. Dostarczenie informacji poglądowej o stanie kont emerytalnych i wysokości przyszłego świadczenia - w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej w jednym miejscu będzie można sprawdzić ile pieniędzy zgromadzono na przyszłe świadczenia i jaka będzie lub może być ich wysokość w przyszłości.

Ta użyteczność CIE dostarczałaby kompleksowej informacji ze wszystkich systemów w jednym miejscu, miałaby też wbudowane kalkulatory wysokości przyszłych świadczeń. Ma dostarczać także informacji o bieżących i przeszłych przelewach od pracodawców (dodatkowa funkcja kontrolna), jak również dawać możliwość sięgnięcia do historii rachunku. Dzięki temu kontrola całego kapitału emerytalnego będzie możliwa w jednym miejscu.

  1. Możliwość zmiany podstawowych danych osobowych w jednym miejscu.

Obecnie, np. po zmianie adresu zamieszkania czy numeru dowodu osobistego oszczędzający chcący zachować aktualne dane i otrzymywać z instytucji bieżące informacje muszą udać się do każdej z nich osobno, by zgłosić nowe dane. Co więcej, często odbywa się to w wersji papierowej, podraża koszty całego systemu, może też powodować pomyłki i konieczność składania wyjaśnień lub korekt. CIE będzie umożliwiać jej użytkownikom złożenie tylko jednej, elektronicznej dyspozycji zmiany danych, które zostaną przekazane za jej pośrednictwem do wszystkich instytucji.

  1. Możliwość otrzymywania informacji o stanie kont w wersji elektronicznej, w jednym miejscu.

Obecnie wiele instytucji finansowych (np. TFI czy PTE prowadzące PPK, PTE prowadzące OFE) oraz ZUS są zobowiązane do wysłania listownych informacji o stanie kont emerytalnych swoich klientów. Jest to masowa korespondencja – liczba takich listów sięga obecnie ok. 30 mln rocznie, a po wejściu w życie PPK może dochodzić do 40 mln. Generuje to ogromne koszty, ale ze względu na często nieaktualne dane adresowe nie dociera do adresatów. Ma też postać korespondencji papierowej, trudnej do archiwizowania Powołanie  CIE zdecydowanie ten proces informowania ubezpieczonych o stanie ich kont uprości i spowoduje, że będzie on bardziej efektywny i tańszy. Wszystkie listy – jeśli będzie takie życzenie oszczędzającego – będą mogły przychodzić do niego wersją elektroniczną na jego konto w CIE.

Projekt ustawy został przekazany do konsultacji publicznych. Jego wejście w życie zaplanowano na 30 dni od daty ogłoszenia uchwalonej ustawy w Dzienniku Ustaw.

Tarcza antykryzysowa – pomoc dla pracodawców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa (PDF)

Publikacja zawiera opis form pomocy dla pracodawców, poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa wprowadzonych przez tarczę antykryzysową. Uwzględnia również zmiany jakie wprowadziła tarcza antykryzysowa 2.0, która obowiązuje od 18 kwietnia 2020 r. Publikacja zawiera m.in. opis: warunków pomocy państwa w zakresie zwolnienia ze składek ZUS dla przedsiębiorców, zasady uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników oraz możliwości w zakresie uelastycznienia czasu pracy. Ebook zawiera liczne przykłady, wzory dokumentów i przydatne tabele z wy

Kup już za: 29.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK