do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 12.11.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Mija termin na podpisanie umowy o prowadzenie PPK przez duże firmy

Podmioty zatrudniające, które jako pierwsze podlegają obowiązkowi utworzenia pracowniczych planów kapitałowych (zatrudniające na 31 grudnia 2018 r. co najmniej 250 osób), mają czas na podpisanie umowy o prowadzenie PPK do 12 listopada 2019 r. Jest to ostatni dzień na zawarcie tej umowy w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w danej firmie. Podmioty, które nie wywiążą się z tego obowiązku podlegają karze grzywny.

Duże firmy, które jako pierwsze podlegają obowiązkowi utworzenia PPK, do 12 listopada 2019 r. muszą zawrzeć umowę o prowadzenie tego funduszu w imieniu i na rzecz osób uprawnionych (np. pracowników czy zleceniobiorców). Warto przypomnieć, że data zawarcia tej umowy ma znaczenie przy ustalaniu pierwszych wpłat do instytucji finansowej. Dokonuje się ich bowiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK (art. 28 ust. 1 ustawy o PPK).

Jeżeli zatem umowa o prowadzenie PPK zostanie zawarta po dniu wypłaty wynagrodzeń w listopadzie 2019 r. (np. 12 listopada a wynagrodzenia były wypłacone 8 listopada) – wówczas pierwsze wpłaty do PPK będą naliczane i potrącane w następnym miesiącu (grudzień). Jeżeli jednak umowa ta zostanie zawarta przed wypłatą wynagrodzeń w listopadzie (np. 12 listopada, a wynagrodzenia wypłacone zostały 29 listopada), wówczas od wynagrodzeń wypłacanych w listopadzie należy naliczyć i potrącić pierwsze wpłaty do PPK. Do instytucji finansowej muszą być one przekazane do 15 grudnia 2019 r. 

Podmiot zatrudniający, który  m.in. nie dopełnia obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie,  podlega karze grzywny od 1000 zł do 1 000 000 zł.

Zawarcie  przez podmiot zatrudniający umowy o prowadzenie PPK w zasadzie kończy proces uruchomienia pracowniczych planów kapitałowych w firmie. Kolejny etap wiąże się już z realizacją obowiązków związanych z obsługą tego systemu. Jest to obliczanie, pobieranie wpłat na PPK od osób uprawnionych i odprowadzanie  ich do instytucji finansowej. Ponadto na podmiocie zatrudniającym ciąży także obowiązek informacyjny wobec:

  • osób uprawnionych (np. informowanie o możliwości przystąpienia do PPK w przypadku uczestników pomiędzy 55 a 70 rokiem życia, albo o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej do PPK) oraz
  • instytucji finansowej (np. informowanie  o złożeniu przez uczestnika deklaracji rezygnacji z oszczędzania w PPK).

Podstawa prawna:

  • art. 14-17, art., 20, art. 23, art. 28, art. 107 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  - Dz.U. z 2018 r., poz. 2215; ost. zm. Dz.U. z 2019 r., poz. 1572.

Oprac. Agata Pinzuł

Tarcza antykryzysowa – pomoc dla pracodawców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa (PDF)

Publikacja zawiera opis form pomocy dla pracodawców, poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa wprowadzonych przez tarczę antykryzysową. Uwzględnia również zmiany jakie wprowadziła tarcza antykryzysowa 2.0, która obowiązuje od 18 kwietnia 2020 r. Publikacja zawiera m.in. opis: warunków pomocy państwa w zakresie zwolnienia ze składek ZUS dla przedsiębiorców, zasady uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników oraz możliwości w zakresie uelastycznienia czasu pracy. Ebook zawiera liczne przykłady, wzory dokumentów i przydatne tabele z wy

Kup już za: 29.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK