do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 07.11.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Polskie firmy wdrażają innowacje i inwestują w B+R

W latach 2016-2018 wzrósł odsetek firm prowadzących aktywność innowacyjną. Równocześnie, dynamicznie wzrosła też ilość przedsiębiorstw zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe.

  • Rekordowy wzrost nakładów na B+R wśród polskich firm;
  • Coraz więcej przedsiębiorców wdrażających innowacje wśród firm produkcyjnych;
  • Wzrost liczby pracowników naukowych zatrudnionych w biznesie.

To wymierny dowód na to, że polska gospodarka przeistacza się w coraz bardziej innowacyjną, a  przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają potrzebę inwestowania w B+R. Ten proinnowacyjny trend to efekt m.in. dwóch ustaw o innowacyjności oraz szeregu instrumentów (np. Start in Poland) służących budowaniu i umacnianiu kultury innowacyjności w rodzimym biznesie.

W latach 2016-2018 wzrósł odsetek firm prowadzących aktywność innowacyjną. Równocześnie, dynamicznie wzrosła też ilość przedsiębiorstw zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe.  

W 2018 r. nakłady wewnętrzne na prace badawczo-rozwojowe (GERD) wyniosły 25,6 mld zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku aż o 24,6 proc. W przeliczeniu na 1 mieszkańca przekłada się to na kwotę 668 zł. Wskaźnik intensywności prac B+R (GERD), który stanowi udział nakładów krajowych brutto na działalność B+R w PKB, wyniósł 1,21 proc. (wobec 1,03 proc. w 2017 r.) i był to największy wzrost w ciągu ostatnich lat.

Więcej pracowników, większe nakłady na B+R

W 2018 r. największym poziomem nakładów wewnętrznych na działalność badawczo-rozwojową charakteryzował się - podobnie jak w latach poprzednich - sektor przedsiębiorstw (BERD). Przeznaczył na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych blisko 17 mld zł. To oznacza wzrost o 27,7 proc. w stosunku do 2017 r. Dane te wskazują równocześnie, że już 2/3 wydatków na B+R wydatkowane jest przez sektor przedsiębiorstw, a pod względem pochodzenia finansowania, ponad połowa wydatków. Równocześnie rośnie także ilość firm zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe. W 2018 r. było ich 5.779, czyli o 13,3 proc. więcej niż rok wcześniej.

Coraz większy wkład firm w rozwój sektora B+R przekłada się również na liczbę pracowników realizujących prace badawczo-rozwojowe, w tym pracowników naukowych zatrudnionych w biznesie. W 2018 r. po raz pierwszy była ona wyższa niż zatrudnionych w sektorze szkolnictwa wyższego. Odsetek osób zajmujących się działalnością B+R w tych sektorach wynosił odpowiednio 48,3 proc. i 48,2 proc. ogólnej liczby pracowników B+R. Warto przy tym zwrócić uwagę, że liczba takich osób w sektorze przedsiębiorstw w stosunku do poprzedniego roku wzrosła o 14,5 proc., natomiast w sektorze szkolnictwa wyższego tylko o 3,5 proc.

Innowacje działają jak magnes

W latach 2016-2018  wzrósł odsetek firm, które prowadzą innowacyjny projekt lub wprowadziły innowację produktową. Zwiększył się również odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które wdrożyły innowacje w procesie produkcji. Równocześnie wzrósł udział przychodów ze sprzedaży nowych lub znacząco ulepszonych produktów w przychodach przedsiębiorstw ogółem.

W latach 2016-2018 aktywność innowacyjną wykazało 26,1 proc. przedsiębiorstw przemysłowych oraz 21 proc. przedsiębiorstw usługowych. To zdecydowanie więcej niż w latach 2015-2017, kiedy aktywność innowacyjną odnotowało 20,2 proc. przedsiębiorstw przemysłowych i 11,9 proc. przedsiębiorstw usługowych.

W latach 2016-2018 innowacje, rozumiane jako nowe lub znacząco ulepszone produkty lub procesy biznesowe, wprowadziło 24 proc. przedsiębiorstw przemysłowych, czyli o 5,5 p. proc. więcej niż w okresie porównawczym (18,5 proc. w latach 2015-2017). Dotyczyło to również 19,6 proc. przedsiębiorstw usługowych, czyli o 9,2 p. proc. więcej niż w analogicznym okresie porównawczym (10,4 proc.).

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

1 kwietnia 2020 r. nastąpią dwie rewolucyjne zmiany dla podatników. Według nowych zasad będziemy klasyfikować usługi i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować usługę, stosując aktualny numer CN zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008. Po ustaleniu numeru CN musi przyporządkować właściwą stawkę VAT, gdyż nowa klasyfikacja spowoduje również zmianę stawek VAT na wiele produktów. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK