do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 29.10.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Nowe zasady stosowania odpowiedzialności solidarnej

Ustawa zmieniająca z 9 sierpnia 2019 r. nie tylko likwiduje mechanizm odwrotnego obciążenia w rozliczeniach krajowych, ale także zmienia w istotny sposób zasady solidarnej odpowiedzialności nabywców towarów wymienionych w dotychczasowym załączniku nr 13 do ustawy o VAT.

Zmiany w zakresie odpowiedzialności nabywców bardzo mocno wiążą się z obligatoryjnym MPP, ponieważ dotyczą tych samych towarów co podzielona płatność.

Uwaga

Solidarna odpowiedzialność nie ma i nie będzie miała zastosowania do usług objętych obowiązkowym MPP.

Zmiany od 1 listopada 2019 r. dotyczące solidarnej odpowiedzialności polegają na:

  • znacznym zwiększeniu zakresu przedmiotowego odpowiedzialności, tj. zwiększeniu liczby towarów, przy zakupie których nabywcy powinni liczyć się z potencjalnym ryzykiem wystąpienia odpowiedzialności solidarnej; dotychczasowy załącznik nr 13 liczący 22 kategorie towarów zostanie usunięty, a z nowego załącznika nr 15 do ustawy o VAT wynika, że odpowiedzialność solidarna będzie dotyczyć 96 kategorii towarów;
  • całkowitym zlikwidowaniu limitu miesięcznych zakupów towarów podlegających odpowiedzialności solidarnej; dotychczas odpowiedzialność ponosił tylko ten nabywca, który u jednego dostawcy nabywał miesięcznie towary podlegające odpowiedzialności solidarnej za co najmniej 50 000 zł netto; nowe przepisy przewidują odpowiedzialność już od 1 zł.

Solidarna odpowiedzialność podatkowa nabywcy, uregulowana w zmienionym art. 105a ustawy, będzie swoistym uzupełnieniem obowiązkowego MPP. Będzie ona miała bowiem zastosowanie do transakcji, których przedmiotem są wszystkie towary wymienione w dodawanym do ustawy o VAT załączniku nr 15, a które z uwagi na nieprzekroczenie progu wartości 15 000 zł brutto nie podlegają obowiązkowi rozliczenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Jednak również w tym przypadku zastosowanie odpowiedzialności będzie wyłączone, gdy nabywca zastosuje dobrowolnie MPP (art. 105a ust. 3 pkt 6 ustawy o VAT).

Oznacza to, że odpowiedzialnością solidarną objęte zostaną towary:

  • które do tej pory były rozliczane w mechanizmie odwrotnego obciążenia oraz
  • dla których wprowadzono obowiązkową podzieloną płatność (węgiel, części samochodowe, część elektroniki).

Odpowiedzialność podatkowa nie będzie natomiast stosowana w zakresie transakcji, których przedmiotem są usługi wymienione w dodawanym załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Nowe zasady różnią się jednak od dotychczasowych zasad stosowania odpowiedzialności podatkowej. Przede wszystkim znowelizowane przepisy nie przewidują już możliwości wnoszenia kaucji gwarancyjnej, która miała na celu ochronę nabywców. W praktyce jednak kaucja gwarancyjna nie spełniała swojej roli. Ponadto często była wykorzystywana przez nieuczciwe firmy, które kaucją chciały uwiarygodnić swoją działalność.

UWAGA!

Do 31 października 2019 r. odpowiedzialność solidarna dotyczy tylko tych nabywców, którzy dokonali zakupu tzw. towarów wrażliwych za kwotę ponad 50 000 zł miesięcznie od jednego dostawcy. Od 1 listopada 2019 r. odpowiedzialność solidarna jest już od zakupu za 1 zł.

Czytaj więcej w artykule: " Mechanizm podzielonej płatności(split payment) - jak stosować od 1 listopada 2019 r." >>

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

Od 1 lipca 2020 r. według nowych zasad będziemy klasyfikować towary i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować towar, stosując aktualny numer CN zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008, a potem przyporządkować właściwą stawkę VAT. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN są przypisane: numer PKWiU 2008 oraz stawka lub zwolnienie z VAT.

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK